Информатор о раду садржи основне информације о Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања Института, у оквиру надлежности које има.

Информатор о раду Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ сачињен је у складу са изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти.

Информатор о раду Института ”Дедиње”