Ови документи често служе као референца за будуће активности, правне сврхе, архивирање историјских података и праћење напретка или промена унутар Института током времена.