АМБУЛАНТА КАРДИОХИРУРГИЈЕ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Амбуланта кардиохирургије је отворена радним даном од 8 до 17 часова. У раним јутарњим часовима врши се пријем болесника за елективно хируршко лечење.

0д 11-15 часова врше се контролни ванредни и редовни прегледи болесника оперисаних на клиници за кардиохирургију.

Контролни прегледи се заказују електронским путем преко ИЗИС система.

Приликом пријема и контролних прегледа потребно је понети сву расположиву документацију да би лекари имали увид у историју болести пацијента.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Упут за преглед кардиохирурга или кардиолога
Упут за болничко лечење (ако је исто заказано)
Документација о болести (отпусне листе најновије анализе итд)

РАДНО ВРЕМЕ

Радним даном од 08-17 часова

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

АМБУЛАНТА ЦЕНТРА ЗА СРЧАНУ СЛАБОСТ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У амбуланти Центра за срчану слабост обављају се први прегледи пацијената са срчаном слабошћу, селекција за одређени модалитет испитивања и лечења и врши се периодично праћење лечених пацијената.

Преглед у амбуланти Центра заказује Ваш лекар путем преко ИЗИС-а (ИЗИС упут са термином).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За преглед у амбуланти пацијенти треба да припреме следеће анализе, не старије од 7 дана:

 • Комплетна крвна слика са леукоцитарном формулом
 • Биохемијске анализе крви (електролити, функција бубрега, функција јетре, коагулациони статус)
 • БНП или НТ-проБНП

РАДНО ВРЕМЕ

Амбуланта прима пацијенте сваког четвртка у времену од 8 до 15 часова.

КОНТАКТ

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

КАРДИОЛОШКА АМБУЛАНТА

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Лекари Одељења учествују у раду тријажне кардиолошке амбуланте где се упућују болесници из центара примарне здравствене заштите као и из других секундарних и терцијалних здравствених установа. Ови болесници се упућују ради евентуалних даљих дијагностичких кардиолошких претрага и интервентних процедура. Такође, лекари Одељења учествују и у преконзиљарној амбулатни где се детаљно прегледа документација и процењује стање болесника који су из других здравствених установа послати на кардиохируршки конзилијум. Лекари Одељења учествују свакодневно у раду кардиохируршког конзиљума. Такође, они врше прве прегледе након интервентних процедура као и прегледе у оквиру специјализованих амбуланти (валвуларне болести, срчана инсуфицијенција).

ПОСТУПАК ЗАКАЗИВАЊА АМБУЛАНТНИХ ПРЕГЛЕДА

Заказивање прегледа врши се преко ИЗИС Система или директним контактом на телефон центра ИКВБ Дедиње за заказивање.

РАДНО ВРЕМЕ

07:30-15:30 часова

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

АМБУЛАНТА КОРОНАРНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Лекари Коронарне јединице врше амбулантне прегледе болесника који су претходно збринути због тешких акутних стања у овој организационој јединици (након Акутног инфаркта миокарда). Такође, они врше прве прегледе након интервентних процедура као и прегледе у оквиру специјализованих амбуланти (валвуларне болести, срчана инсуфицијенција).

ПОСТУПАК ЗАКАЗИВАЊА АМБУЛАНТНИХ ПРЕГЛЕДА

Заказивање прегледа врши се преко ИЗИС Система или директним контактом на телефон центра ИКВБ Дедиње за заказивање.

РАДНО ВРЕМЕ

07:30- 15:30 часова

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

АМБУЛАНТА НЕИНВАЗИВНЕ КАРДИОЛОГИЈЕ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Одељење за Неинвазивну дијагностику срца обухвата амбуланту за Ехокардиографију и Функционалну дијагностику срца.

ПОСТУПАК ЗАКАЗИВАЊА АМБУЛАНТНИХ ПРЕГЛЕДА

Прегледи у оквиру одељења Неинвазивне дијагностике могу се обавити ако су заказани путем електронског броја преко ИЗИС система за тај датум, уколико су интерно заказани јер је потребна контрола у оквиру шест месеци уз важећи упут или без заказивања, уколико су хитни амбулантни пацијенти, упућени из пријемне кардиолошке, кардиохируршке или васкуларне амбуланте.

РАДНО ВРЕМЕ

08:00-20:00 часова

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

АРИТМОЛОШКА АМБУЛАНТА

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 1. Дијагностички први преглед- Преглед пацијената са поремећајима срчаног ритма, упућених од стране надлежног интернисте или кардиолога. Болесници треба да имају урађен Холтер ЕКГ, ултразвук срца и оптимално ЕКГ запис поремећаја срчаног ритма или тахикардије. Специјалиста електрофизиолог саставља извештај и по потреби доставља документацију на електрофизиолошки конзилијум.
 2. Телеметријске контроле пејсмејкера, дефибрилатора, лооп рекордера- Процена функције пејсмејкера или кардиовертер дефибрилатора, исправности електрода, стање батерије, преглед меморије уређаја.
 3. Анализа 24 часа Холтер ЕКГ мониторинга – Постављање, скидање Холтер апарата, анализа ЕКГ записа и постављање дијагнозе поремећаја ритма детектованог током Холтер мониторинга.
 4. Електрофизиолошки конзилијум доноси одлуку о начину лечења пацијента и поставља индикације за интервентне процедуре: електрофизиолошко испитивање, катетерска аблација, имплантација пејсмејкера, кардиовертер дефибрилатора или дијагностичког лооп-рекордера. Одлуку конзилијума пацијент преузима на главном шалтеру Института.

ПОСТУПАК ЗАКАЗИВАЊА АМБУЛАНТНИХ ПРЕГЛЕДА

Заказивање прегледа врши се преко ИЗИС система или директним контактом на телефон амбуланте 011 3601 700.

РАДНО ВРЕМЕ

08:00- 20:00 часова

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

ПОЛИКЛИНИКА ПРЕОПЕРАТИВНЕ ПРИПРЕМЕ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За кардиохируршку операцију потребно је доставити следеће лабораторијске анализе:

ККС (Комплетна крвна слика) и СЕ (седиментација еритроцита) – не старије од 15 дана
Биохемијска анализа крви (калијум, натријум, билирубин, уреа, креатинин, мокраћна киселина, глукоза, АЛТ,АСТ, ГГТ,ЛДХ,укупни протеини, ЦРП) – не старије од 15 дана
Коагулациони статус (Д-димер, ИНР, време крварења и фибриноген) – не старије од 15 дана
Биохемијска анализа урина – не старије од 15 дана
Т3,Т4,ТСХ (валидност 3 месеца)
Крвна група
Уколико пацијент узима антикоагулантне лекове типа Синтром, Фарин, Синцум и сл., обавезно је да консултују лекара и прекину са узимањем истих 5-7 дана пре заказане операције
Радиографија грудног коша
Брис носа и грла
Уколико је пацијенту индикована хируршка замена аортне или митралне валвуле, потребно је доставити потврду стоматолога о уредном стоматолошком статусу
Уколико пацијент болује од неких пратећих болести, потребно је доставити мишљење ординирајућег специјалисте који лечи болесника са сагласношћу да се могу оперисати
Трансмисивне болести (ХИВ, ХБВ, ХЦВ, сифилис) – не старије од 6 месеци

РАДНО ВРЕМЕ

07:30-11:00 часова

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

ПРИЈЕМНА АМБУЛАНТА – ПРЕОПЕРАТИВНА ПРИПРЕМА

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У Пријемној амбуланти раде лекари специјалисти интерне медицине – кардиолози и медицинске сестре

Прегледи обухватају:

пргледе болесника заказаних за кардиохируршке процедуре за одређени датум
прегледе болесника који се примају као ХИТНИ
Лекари специјалисти раде и преоперативну процену припремљености болесника који чекају на заказану операцију срца – у преконзилијарном амбулантном раду

ПОСТУПАК ЗАКАЗИВАЊА АМБУЛАНТНИХ ПРЕГЛЕДА

РАДНО ВРЕМЕ

КОНТАКТ

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

КАРДИОЛОШКА-ИНТЕРНИСТИЧКА АМБУЛАНТА

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кардиолошко-интернистичка евалуација пацијената који се примају ради амбулантне дијагностике (ултразвучна и радиолошка неинвазивна скенерска дијагностика) у склопу преоперативне евалуације и упућивања на хируршки васкуларни конзилијум.
Заказивање се врши преко ИЗИС система од стране специјалиста опште медицине или специјалиста других специјалности, за пацијенте које имају потребу за преглед васкуларног хирурга, амбулантних дијагностичких процедура (ангиолошки ултразвук , радиолошка дијагностика, скенери и слично.)

ПОСТУПАК ЗАКАЗИВАЊА АМБУЛАНТНИХ ПРЕГЛЕДА

РАДНО ВРЕМЕ

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

ВАСКУЛАРНА АМБУЛАНТА

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Амбуланта се бави пријемом, дијагностиковањем и постоперативним контролама васкуларних болесника. Хирурзи врше основни клинички преглед и увидом у донесену документацију процењују степен болести. По завршетку прегледа, хирурзи доносе одлуку о даљем начину лечења и договарају се са болесницима о термину наредне контроле или пријема за евентуално болничко лечење.

Термини рада хирурга:

 • понедељак: доц. др Предраг Гајин, асс. др Срђан Бабић
 • уторак: проф. др Ненад Илијевски, др Предраг Јовановић
 • среда: доц. др Предраг Матић, др Миодраг Илић
 • четвртак: проф. др Горан Вучуревић, др Михаило Нешковић
 • петак: доц. др Бранко Лозук, асс. др Слободан Танасковић

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Упут лекара надлежног Дома здравља за амбулантни преглед васкуларног хирурга
Медицинска документација и извештаји дијагностичких прегледа

РАДНО ВРЕМЕ

08-14 часова

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

АМБУЛАНТА ЛАБОРАТОРИЈЕ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Амбулантни део лабораторије ради свакодневно 24 часа.

Лабораторијски техничари врше узорковање биолошког материјала.

ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗИВАЊА

Вађење крви се не заказује. Амбулантни лекар задаје електронски упут са захтеваним анализама и одмах шаље пацијента у лабораторију.

РАДНО ВРЕМЕ

0-24 часова

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700