Рад на одељењу

Центар за срчану слабост  је посвећен лечењу пацијената са акутном и хроничном, узнапредовалом, срчаном слабошћу. Обједињавањем људских, техничких и просторних ресурса, омогућено је да пацијенти са срчаном слабошћу, на једном месту, добију најсавременије модалитете лечења. Центар је последња инстанца испитивања и лечења пацијената са срчаном слабошћу.
Основ квалитетног лечења срчане слабости је мултидисциплинарни и холистички приступ. Центар са срчану слабост је циљано дизајниран да омогући оптималну и учинковиту примену разних модалитета лечења, едукацију пацијента и његове породице и да обезбеди лакши приступ специјализованој здравственој услузи.

Центар за срчану слабост обухвата следеће организационе јединице:

 • Конзилијум
 • Амбуланта за срчану слабост
 • Одељење за кардиолошко лечење срчане слабости
 • Одељење за кардиохируршко лечење срчане слабости

Списак процедура

Правовремена и тачна дијагноза је пола пређеног пута до успеха у лечењу срчане слабости.

Центар за срчану слабост има на располагању комплетну батерију инвазивних и неинвазивних дијагностичких процедура:

 • Нуклеарна магнетна резонанца и компјутеризована томографија (ЦТ скенер)
 • Ехокардиографија
 • Ергоспирометрија
 • Катетеризација срца са коронарографијом и ендомиокардном биопсијом

Лечење пацијената са најтежим облицима срчане слабости обавља се у условима врхунски опремљене Јединице интензивне неге. Кардиолози, анестезиолози и интензивисти Центра оптимализују функцију кардиоваскуларног система и виталних органа, те на тај начин припремају пацијенте за наставак лечења. На располагању су им, између осталог, и следећи модалитети лечења:

 • Краткотрајна перкутана механичка потпора циркулацији
 • Најсавременији кардиоваскуларни интравенски лекови
 • Ултрафилтрација

Интервентни кардиолози Центра обављају перкутане интервенције на срцу и крвним судовима (без отварања грудног коша), код болесника са срчаном слабошћу:

 • Интервенције на коронарним артеријама
 • Интервенције на срчаним залисцима (аортни и митрални залистак)

Кардиохирурзи Центра оперишу пацијенте са срчаном слабошћу и коригују структурна обољења срца:

 • Реваскуларизација миокарда (бајпас операција)
 • Операција заслистака
 • Хируршко ремоделовање леве коморе
 • Иновативна хируршка лечења срчане слабости
 • Уградња пумпе која помаже рад леве коморе (Impella 5.5)
 • Уградња пумпе која замењује рад леве коморе (ЛВАД)
 • Уградња тотално вештачког срца (ТАХ)
 • Трансплантација срца

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Центар за срчану слабост је на располагању другим здравственим установама , 24/7, 365 дана у години. Пацијенти долазе у Центар путем превода из других болница, или кроз амбуланту Центра

Радно време:

0-24 часа

Потребна докукментација:

Амбуланта

У амбуланти Центра обављају се први прегледи пацијената са срчаном слабошћу, селекција за одређени модалитет испитивања и лечења и врши се периодично праћење лечених пацијената.
Преглед у амбуланти Центра заказује Ваш лекар путем преко ИЗИС-а (ИЗИС упут са термином)

Радно време: Амбуланта прима пацијенте сваког четвртка у времену од 8 до 15 часова
Потребна документација: За преглед у амбуланти пацијенти треба да припреме следеће анализе, не старије од 7 дана:

 • Комплетна крвна слика са леукоцитарном формулом
 • Биохемијске анализе крви (електролити, функција бубрега, функција јетре, коагулациони статус)
 • БНП или НТ-проБНП

Контакт

Call centar Института Дедиње 011 3601 700