УВОДНА РЕЧ

Центар за структурне болести срца, јединствен оваквог типа у региону, формиран је марта 2022. године на иницијативу Директора Института проф. др Милована Бојића због потребе за развојем интервентних процедура на срчаним залисцима и другим срчаним структурама. За првог начелника Центра именован је др Михајло Фаркић, док су поред њега пионирски тим сачињавали др Драган Топић и др Дарко Бољевић. Поред ових лекара, тиму су приступили др Ида Суботић и др Владимир Зобеница, као и др Валентина Балинт Јовановић. За прву главну сестру Центра именована је ССС Сања Вучинић.

О КЛИНИЦИ – ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА

Подручје експертизе у овом моменту обухвата

 • Tранскатетерску имплантацију аортне валвуле (ТАVI),
 • Балон дилатацију аортне валвуле (BAV),
 • Перкутано затварање отвора на интeратријалном и интравентрикуалрном септуму (ACD, PFO, VSD),
 • Уградњу регулатора протока на нивоу интератријалног септума (AFRO),
 • Затварање аурикуле леве преткоморе (LAAO)
 • Уградњу вештачке биолошке валвуле у пулмоналну позицију (Melody), а са јасном визијом развоја и ширења дијапазона услуга.

Поред оперативног интервентног рада који се обавља у хибридној сали Института, у оквиру Центра постоји и Амбуланта за структурне болести срца где се пацијенти селектују и припремају за интервентне процедуре, али и прате након урађених интервенција. Мултидисциплинарни приступ је одлика структурних болести срца тако да лекари Центра уско сарађују са осталим одељењима Клинике за кардиологију, али и интезивно са Клиникама за васкуларну и кардиохирургију и Клиником за анестезију и интезивно лечење, као и Центром за кардиоваскуларну ЦТ и НМР дијагностику.

TAVI процедура

TAVI процедура представља минимално инвазивну методу где се, најчешће преко бутне артерије, врши имплантација вештачког залистка на место природног, суженог аортног залистка. Ова метода се користи углавном код пацијената старијих од 75 година, или код млађих од 75 година, а који имају значајне придружене болести које их искључују са класичне кардиохируршке интервенције.
Пацијенти који су индиковани за TAVI процедуру, пре саме процедуре морају обавити неколико дијагностичких поступака као што су ултразвук срца, MDCT панаортографија, коронарографија, CDS артерија врата и комплетна лабораторијска дијагностика. Тек нако свих ових поступака се може донети дефинитвна одлука о подобности за TAVI процедуру на TAVI конзилијуму који се једном недељно одржава на Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“. Сама процедура се обавља по правилу без опште анестезије, док пацијенти остају хоспитализовани углавном 48-72 сати након интервенције, а по потреби и дуже, уколико се ради о пацијентима који захтевају продужену негу.

Пре процедуре, сваки пацијент је обавештен од ризицима и бенефитима од ове процедуре. Имплементација TAVI процедуре у свакодневну клиничку праксу доказује довољне сместајне, кадровске и стручне капацитете наше Установе, где пацијент може све горенаведене претраге да обави на једном месту, а затим и да буде подвргнут TAVI процедури.

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ

Тим ИKВБ „Дедиње“ држи светски рекорд са 17 TAVI процедура изведених у једном дану, захваљујући одличној организацији и координацији свих служби Института, уз блиску сарадњу сa Kлиникама за анестезију и интензивно лечење, кардиохирургију и васкуларну хирургију.

ЗАПОСЛЕНИ

 • Др Михајло Фаркић – Начелник Центра
 • Др Драган Топић
 • Др Дарко Бољевић
 • Др Ида Суботић
 • Др Владимир Зобеница
 • Др Валентина Балинт Јовановић
 • ССС Сања Вучинић – Главна сестра Центра