Историјат

Кабинет за урођене срчане мане код одраслих (УСМО) Института за кардиоваскуларне болести Дедиње формиран је у фебруару 2009. године од када су почели да се редовно одржавају конзилијуми за процену стања одраслих, оперисаних или неоперисаних пацијената са УСМ, а у присуству страног консултанта, емеритус професором из Лондона, prof. dr Jane Somervill-e.

Кабинет за УСМО настао је на иницијативу проф. др Љиљане Јововић, тада начелника Одељења за неинвазивну дијагностику срца, а птоистекао је из потребе да се овој групи, најчеешће младих пацијената, који су неретко на маргинама нашег здравтвеног система, помогне и да се усмере ка најквалитетнијој здравственој нези.

Кабинет је 2019. године прерастао у Центар за Урођене срчане мане код одраслих (ЦУСМО) и од тада представља јединствену организациону јединицу Института Дедиње. Центар је формиран из нарастајуће потребе за лечењем све већег броја младих, одраслих пацијената који су упућивани из педијатријских установа или из других кардиолошких установа у смислу брзе и свеобухватне дијагностике и давања даљих преопорука за лечење.

О Центру за УСМО

Центром координира проф. др Александра Николић, начелник Одељења за неинвазивну дијагностику срца, која је дефинисала начин рада Центра по принципу мултидисциплинароности у дијагностиком и терапијском смислу. У оквиру амбулантно- поликлиничког дела Центра, пацијенти упућени на преглед, истог дана обављају све неопходне дијагностичке прегледе, добијају комплетну процену актуелног здравственог стања и смернице за даље лечење.

Проширењем просторних капацитета, које је омогућено завршетком изградње објекта Дедиње 2, ЦУСМО је добио засебан простор изван Одељења неинвазивне дојагностике срца. Тачније, самосталност амбуланте Центра за УСМО, омогућена је доступност нових термина за преглед, чиме је повећан број пацијената који се евалуирају у оквиру Центра.

Амбуланта Центра је опремљена најсавременијим ехокардиографским апаратима са напредним софтверским опцијама које су неопходне за процену индивидуалних морфолошких аномалија код сваког појединачног пацијента. На тај начин омогућено је да индивидуално, квалитетно, неометано и посвечено пружање правовремене и адекватне здравствене заштите одраслих пацијената са УСМ. Центар свакодневно сарађује са осталим Одељењима и клиникама Института Дедиње. ( ЕФ, интервентна, кардиохирургија, анестезија)

Центар за УСМО успоставио је дугогодишњу и интензивну сардању са педијатријским установама у Републици Србији, где је препознат као јединствен по својој субспецијалности. Ова сарадња омогућава лакши прелазак пацијената са педијатријске на одраслу кариолошку негу, чиме се осигурава континуитет лечења. Осим тога, још једна од предности ове сарадње огледа се кроз конзилијуме за УСМО, који се одржавају од 2009. године, иницијално у оквиру Кабинета за УСМО, а потом и Центра за УСМО.

Центар за УСМО има успешну сарадњу са иностраним стручњацима у овој области, што омогућава континуирану размену знања, искустава и технологија. Посебно је значајна сарадња са Policlinico San Donato и prof. dr Alessandrom Giamberti-em i prof. dr Massimo Chessa-om. На иницијативу чланова Катедре за кардиохрургију који су запослени на Институту Дедиње, prof. dr Alessandro Giamberti је 2021. године предложеен и изабран за професора по позиву Медицинског факултета Универзитета у Београду.

Инаугурација prof. dr Alessandro Giamberti-а у професора по позиву Медицинског факултета Универзитета у Београду при катедри за кардиохирургију

Већ споменута сарадња са prof. dr Jane Somervill награђена је укључивањем у међународна удружења која су окупила бројне експерте са мисијом да напреде квалитет живота и омогуће најбољу могућу здравствену негу пацијената са УСМО.

Prof Jane Somerville

Проф. др Александра Николић члан је одбора међународнее радне групе “Study Group on Adult Congenital Heart Disease in Central and SoutheEastern (CESEE) Europe“ која је посвећена узајамној помоћи у препознавању повећања броја одраслих са УСМ у свету и континуираним унапређењем лечења ове групе пацијената у Централној и Југоисточној Европи.

Једно од најзначајнијих достигнућа Центра за УСМО је формирање регистра пацијената са УСМО Института Дедиње. Регицтар је направљен са циљем што бољег упознавања са пацијентима и њиховим свакодневним навикама, али и евентуалним факторима ризика којима су били изложени током интраутериног периода. Анализом података из базе ЦУСМО омогућено је добијање и информација о дугорочним исходима лечења, ефикасности терапије и коморбидитетима који доприносе морбидитету и морталитету ових пацијената. Подаци из регистра за УСМО биће коришћени и за извођење будућих ставова и развоја смерница за лечење и спровођење превентивних мера.

Поред тога Центар је започео обуку младих лекара у области конгениталног имиџинга и конгениталне интервентне кардиологије. У раду Центара активно учествују др Јована Лакчевић са интересовањем из области конгениталног имиџинга и др Стефан Вељковић са инттересовањем из области конгениталне интервентне кардиологије, као и ехотехничари ссс Сања Вучинић и мс Сања Каблар. Ова обука осигурава да се знање у овој релативно запостављеној области преноси на нове генерације лекара што је кључно за унапређење лечења и приступа пацијентима са УСМО.

Уопштено гледано, Центар за УСМО Института Дедињне је постигао значајне успехе у својој историји, а све наведено представља тек почетак његовог доприноса у лечењу пацијената са УСМО.

Запослени 

Проф. др Александра Николић, координатор Центра за Урођене срчане мане одраслих 
Др Стефан Вељковић 
Др Јована Лакчевић 
Ссс Сања Вучинић 
Мс Сања Каблар 
 

Радно време Центра за УСМО 

Радно време амбуланте Центра за УСМО је сваког радног дана у периоду 08-14 часова 
Контакт телефон: 011/3601700 (call centar Института) 

Конзилијум за Урођене срчане мане одраслих

Први конзилијум за пацијенте са Урођеним срчаним манама код одраслих (УСМО) одржан је у фебруару 2009. године иницијално у оквиру Кабинета за УСМО, а од 2019. године у оквиру Центра за УСМО. Од 2009. године до данас одржана су 22 стручна конзилијума на којима су анализирани прикази 235 пацијената и донешене одлуке о даљем модалитету лечења.

Конзилијуми су органозовани у сарадњи са колегама специјализованим у областима кардиологије, педијатрије, конгениталне кардиохирургије, анестезиологије и радиологије, али и других специјалности. Чланове конзилијума чине лекари Института за кардиоваскуларне болести Дедиње, Универзитетске дечје клинике Тиршова, Института за мајку и дете, Универзитетског Клиничког центра Србије, Института за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица, али и регионалних здравствеених центара из којих долазе прикази пацијената (било из Републике Србије било из земаља из окружења).

Као што је и раније поменуто, од првог одржаног конзилијума за УСМО па све до 2020. године члан конзилијума је била и prof. dr Jane Somervill, емеритус професор из Лондона која је оснивач првог Центра за УСМО у Лондону и лидер у процени и лечењу ових пацијената, која је пружила значајан допринос у разумевању и лечењу ове комплексне групе пацијената.

Конзилијум за УСМО – децембар 2022. 

Радне посете иностраних стручњака

Центар зс УСМО има дуготрајну сарадњу са врхунским светским стручњацима из области конгениталне кардиохируургије и конгениталне интервентне кардиолгије. Prof. dr Sylvain Chauvaud из Париза (болница Georges Pompidou) оперисао је током своје четири радне посете у периоду 2006 – 2010. године 21 пацијента, примарно са Ебштајновом аномалијом или изолованом трикуспидном регургитацијом, пролапсом кусписа због агенезе хорди или изоловане руптуре хорди. Prof. Kalangos из Женеве такође је оперисао на нашем Институту једног пацијента са Ебштајновом аномалијом.

Од 2011. године Институт има сарадњу са болницом San Donato из Милана, са prof. dr Alessandro Frigol-om, prof. dr Alessandro Giamberti-em i интервентним кардиологом prof. dr Massimo Chessa-om. Посебно је значајна сарадња започета 2014. године са prof. dr Alessandro Giamberti-em који је до данас на нашем Институту обавио више од 70 операција код адултних пацијената са УСМ.

Укупан број пацијената у оквиру Центра који су оперисани на Институту Дедиње превазишао је 100. Ради се о пацијентима са веома комплексним манама који су најчешће већ оперисани у детињству, макар једном, и код којих су рађене неке од палијативних или радикалних операција.

Оперисани пацијенти током радне посете prof. dr Alessandro Giamberti-а у јануару 2022. године 
prof. dr Alessandro Giamberti и др Бранислав Стојковић током операције коплексне урођене срачне мане – април 2022.