Убрзани развој савремене медицине захтева континуирану едукацију и усавршавање у свим областима. Како би одржали корак, развили смо програме мултидисциплинарне континуиране едукације и усавршавања, у различитим облицима (предавања, конфронтација, семинара) медицинских сестара и техничара, младих лекара и техничара одељења перфузије.

Истовремено се одвијају програми симулационог учења:

  • Кардиопулмоналне реанимације за све запослене, обезбеђивања дисајног пута и интензивног лечења.
    У припреми су нови програми едукације.

Едукација медицинских сестара/техничара по следећим модулима

  • Модул теоријске наставе – 16 предавања са практичним вежбама (реализују лекари и сестре едукатори – главне сестре) – по предвиђеном програму (једном недељно)
  • Модул кардиопулмоналне реанимације – Предавања, вежбе и клинички сценарији спровођења КПР ((реализују лекари и сестре едукатори – главне сестре) – трајање модула седам радних дана – у току је едукација друге групе.

Настава се одвија по утврђеном плану:

  • У првој групи су медицинске сестре и техничари Клинике за анестезију и интензивно лечење (Одељена анестезије и Одељења интензивног лечења) и Коронарне јединице.
  • Потом ће бити реализован за медицинске сестре / техничаре свих клиника и одељења.

Едукација младих лекара

Модул теоријске наставе

Реализују млади лекари са менторима / едукаторима по предвиђеном програму Тима за едукацију (једном недељно).

Планирана су 32 предавања до 07.10.2021 за 46 младих лекара.

У припреми Модул кардиопулмоналне реанимације са програмом у трајању 5-6 радних дана (у току је едукација едукатора).

У припреми је почетак рада са првом групом младих лекара Клинике за анестезију и интензивно лечење, а надаље биће укључени сви полазници едукације

Контакт

Контакт особа

Проф. др Небојша Тасић

Телефон

011 360 1669

Е-маил

nic@yahoo.com