Научно – истраживачки рад обухвата све клинике медицинског сектора Института, а координише га Служба за образовну делатност и стручно усавршавање

У овој Служби се:

 • планира надзире и евалуира израда научно-истраживачких и развојних пројеката
 • координира припремање и објављивање стручних и научних радова
 • планирају и координирају научни и технички послови у вези научно-истраживачког рада Института
 • припремају општи акти који уређују научно-истраживачку делатност Института

Континуирана-медицинска едукација је део редовних активности Сектора за Научно-истраживачки рад Института.
Усавршавање лекара и медицинских техничара је обавеза запослених и неопходна је како за унапређење квалитета рада тако и за обнављање лиценци за њихов рад.

У овом сектору се:

Организују различити облици стручног и научног усавршавања
Организују различити облици међународне сарадње
Координира учешће на научним и стручним скуповима
Прати и контролише спровођење обавезног лекарског, специјалистичког и субспецијалистичког стажа на Институту

Преглед завршених специјализација

РАСПОРЕД ПО ТЕМАМА

 1. ЕЦМО – Екстракорпорална мембранска оксигенација- проф. др Миомир Јовић
 2. Хипертензија и физичка активност – да ли је могућа терапија без лекова?- проф. др Небојша Тасић
 3. Лечење аритмолошке олује- др Дејан Којић
 4. Контрола фактора ризика за исхемијски кардиоваскуларни догађај- асс. др сци. мед. др Срђан Бабић
 5. Вентрикуларна тахикардија (ВТ)- проф. др Петар Оташевић
 6. Клиничко-патохистолошки модалитети миокардитиса на обдукцијском материјалу- др Љубомир Ђоковић
 7. ЛВАД И ЕЦМО. Др Јелена Латковић- Др Љубомир Ђоковић
 8. Сепса и септички шок. Др Јована Иванчевић- Др Љ. Ђоковић, Др Д. Унић-Стојановић
 9. Хронични коронарни синдром. Др Маја Милошевић- Проф.др Петар Оташевић
 10. Преткоморске аритмије. Др Михаило Јовичић, Др Велибор Ристић
 11. Неоклузивна коронарна болест и микроциркулација. Др Стефан Тимчић, Проф. др Раде Бабић
 12. Клинички преглед и дијагностика васкуларних болести. Др Александар Бабић, Проф. др Ненад Илијевски
 13. Анеуризматска и периферна артеријска болест код поливаскуларног болесника. Др Игор Атанасијевић, Асс. др Предраг Матић
 14. ЦТ коронарографија. Др Тијана Рошул. Др Милица Брковић. Др Ковачевић

Контакт

Контакт особа

Проф. Др Небојша Тасић

Телефон

+(381) 11 360 1669

Е-маил

nic@yahoo.com