17.03.2017. Неинвазивни хемодинамски мониторинг – др Милица Матић

24.03.2017. Рехабилитација болесника после кардиохируршке интервенције – ВМТ Бранко Голубовић

07.04.2017. Мониторинг и здравствена нега болесника на механичкој вентилацији – ВМС Невена Симић

28.04.2017. Инвазивни хемодинамски мониторинг – др Никола Јоксић

12.05.2017. Препознавање ризика, превенција декубиталне улцерације – мед. сестра Мирјана Нешовић

19.05.2017. Гасне анализе, артеријске и венске крви – тумачење резултата – др Владимир Савић

23.06.2017. Интубација-техника интубације, сет за интубацију, лекови – др Сања Ћирић

29.09.2017. Фармакологија лекова у интензивној нези – др Јелена Лешановић

06.10.2017. Биомаркери у дијагностици акутног коронарног синдрома – СМЛТ Владан Јеринић

27.10.2017. Фармакотерапија у интензивној нези 2. део – др Миља Танасић

04.11.2017.

17.11.2017. Ургентна стања у кардиохирургији и акушерству– ССС Снежана Медаковић

24.11.2017. Бубрежна инсуфицијенција – процена, мониторинг и терапијски приступ – др Александра Живковић и СМТ Горан Мошић

08.12.2017. Значај примене протетског материјала у кардиоваскуларној хирургији – Снежана Медаковић

23.02.2018. Улога ехо техничара у дијагностици и перкутаном затварању ФОА и АСД-а– ВМС Весна Миливојевић

16.03.2018. Аутологна трансфузија – користи и ризици у примени – ВСТ Владислав Павић

11.05.2018. Значај физикалне терапије код ЦВИ након реваскуларизације миокарда – ВФТ Лидија Бабовић