Континуирана медицинска едукација (КМЕ) за здравствене раднике и здравствене сараднике на Институту Дедиње организује се у циљу сталног унапређења стручних знања, како би се одржале и унапредиле вештине и компетенције у пружању здравствених услуга. Одељење за континуирану медицинску едукацију формирано је октобра 2009. године. Концепција и план едукације који је тада направљен мењао се годинама и допуњавао у складу са законским одредбама и потребама савремене медицине.

Циљ континуиране едукације је проширење знања и стицање практичних вештина и праћење трендова у процесу здравствене неге код кардиоваскуларних болесника.

У тиму за едукацију се налази 17 сестара. Поред главних сестара клиника ту су и одговорне сестре. Тим за едукацију сваког месеца одржава стручне састанке према плану и програму за текућу годину, а у складу са прописима Коморе здравствених радника и Здравственог савета Србије.

Едукација се на Институту реализује у три нивоа. Све сестре су прошле неки од нивоа у зависности од дужине радног стажа. Едукују се: сестре, техничари, приправници, волонтери који се припремају за полагање државног испита. Сестре које прођу први ниво, виши ниво едукације обављају даљим кружењем на Клиници. Од почетка 2017. године у оквиру екстерне едукације одржана су четири стручна састанка, акредитована су још четири стручна састанка као и два курса од Здравственог савета Србије.

У оквиру интерне едукације спроводи се план едукације медицинских сестара – техничара из интензивних нега и анестетичара.

Такође, у оквиру интерне едукације, постоји и годишњи план едукације за 2017. годину, чија реализација обухвата сва одељења и клинике.

Одржавају су и Школа кардиопулмонална реанимације, Школа ултразвука и Школа интензивне неге у оквиру интерне едукације.

Интерна и екстерна едукација на Институту је уско повезана тако да сви запослени техничари и сестре добијају комплетно стручно усавршавање у кардиоваскуларној области које им служи као одлична препорука.