Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ велику пажњу посвећује едукацији лекара који су запослени у Институту, али и лекарима из других установа у земљи и свету, који су различитих специјалности, у различитим субдисциплинама кардиоваскуларне медицине и имиџинга, али и у новим технологијама које Институт Дедиње континуирано развија.

Школа ехокардиографије спада у један од најстаријих едукатвних програма Института Дедиње и за сада обухвата базични курс из трансторакалне ехокардиографије и два напредна курса – из трансезофагеалне ехокардиографије и стрес ехокардиографије.

У едукацији учествује целокупно особље Одељења неинвазивне дијагностике срца:

 • Проф. др Алкесандра Николић – руководилац програма,
 • Доц. др Слободан Томић и др Милан Вуковић – коруководиоци програма,
 • Др Љиљана Тркуља,
 • Мр. сци. мед. Снежана Димитријевић,
 • Др Бранислава Борзановић,
 • Др Драгана Радоичић,
 • Др Јована Лакчевић,
 • Др Стефан Вељковић,
 • Др Ана Перуничић

  Ехотехничари
 • Сања Вучинић,
 • Сања Каблар,
 • Лидија Милуновић,
 • Мира Гојковић,
 • Сања Берић,
 • Биљана Јеринић
 • Јелена Милајић

А до 2021. године и Весна Миливојевић и Мариенка Вереш.

Сви курсеви ехокардиографије Института Дедиње настоје да прате трендове савремене ехокардиографије (како базичне 2D, 3D ехокардиографије, тако и напредних курсева као што су трансезофагеална и стрес ехокардиографија) и исте примењују у едукацији пратећи последње ESC и ACC/AHA препоруке, али и нове методе које се у ехокардиографији развијају убрзано.

Базична ехокардиографија

Први курс базичне ехокардиографије почео је 24. септембра 2007. године и обухватио је едукацију 13 полазника. Од 2007. године до данас било је 27. курсева базичне ехокардиографије при чему су најчешће одржавана по два курса годишње у трајању од по 12 недеља. Курсеви базичне ехокардиографије нису прекинути ни током пандемије SARS-CoV-2 вируса, али су били модификовани у практичном приступу, а све у складу са тада актуелном епидемиолошком ситуацијом. Базични курс ехокардиографије до сада је завршило преко 350 полазника.

Базични курс за време пандемије SARS-CoV-2 вируса 

Једна од чињеница на које смо најпоноснији је да се код нас, осим лакара из Београда и осталих градова у Републици Србији, едуковао и велики број полазника из земаља из окружења.
Базични курс се састоји из два дела – теоријског и практичног.
Теоријски део је уводни, траје пет радних дана и током тог времена полазници имају прилику да чују предавања предавача са нашег Института, али и водећих стручњака из ове области из других терцијарних здравствених установа у Београду. На предавањима, која су тематски подељена по данима, полазници имају прилике да виде и науче како изгледају нормални налази, али и бројна патолошка стања, која нису често у прилици да виде уживо у рутинској пракси у њиховим здравственим установама.
Практични део се састоји од 11 недеља континуиране hands-on обуке у екохардиографским кабинетима Института Дедиње, Одељења за неинвазивну дијагностику срца. Полазници су подељени у две смене како би свако од полазника урадио самостално предвиђен број прегледа.
Курс се завршава полагањем теоријског (тест од 30 питања), али и практичног испита (рад са пацијентима), као завршне анализе свега што су током едукације научили.

Полагање теоријског дела завршног испита.  

Курс трансезофагеалне ехокардиографије 

Курс трансезофагеалне ехокардиографије (ТЕЕ) започет је 2009. године. До сада је одржано пет курсева. Неопходан услов за курс ТЕЕ је знање трансторакалне ехокардиографије. Трајање курса је два месеца, од чега су предавања организована у првој недељи, а потом следи практични део у наредних седам недеља, који обухвата ТЕЕ прегледе у ехокардиографским кабинетима, али и интраоперативне и периинтервентне ТЕЕ прегледе.

Курс стрес ехокардиографије 

Курс стрес ехокардиографије траје месец дана, од чега су предавања организована у прва три дана курса. Неопходан услов за овај курс је знање конвенционалне трансторакалне ехокардиографије. Први курс стрес ехокардиографије одржан је 2011. године и до сада је одржано шест курсева.

Базична ехокардиографија

Трансезофагеална ехокардиографија

Стрес ехокардиографија