Основне информације о курсу

1. Трајање курса месец дана

2. Предавања 3 радна дана

3. Практичан део 4 недеље

4. Ограничен број полазника

5. Цена курса: 2000 еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, на рачун: 840-647667-376. 6. курс стрес ехокардиографије у најави, планиран за 2019. (тачан датум ће бити одређен у зависности од броја заинтересованих полазника)

7. Број кандидата је ограничен, потребно је знање конвенционалне трансторакалне ехокардиографије

8. Курс је акредитован

Програм

Контакт особа за информације
Милуновић Лидија
064 843 12 12

Полазници Извештај
Полазници 1. курса Извештај са 1. курса 
Полазници 2. курса Извештај са 2. курса
Полазници 3. курса Извештај са 3. курса
Полазници 4. курса Извештај са 4. курса

Контакт

Телефон

011 3601 671

011 3601 670

Факс

011 3601 714

Е-маил

echo@ikvbd.com