Основне информације о курсу

Трајање курса 2 месеца
Предавања 3 дана
Практичан део 7 недеља (укључује рад са амбулантним болесницима и интраоперативни ехо)
Ограничен број полазника
Цена курса: 3000 еура, у динарској противвредности по средњем курсу нбс на дан уплате, на рачун: 840-647667-37
Виши курс из трансезофагеалне ехокардиографије у најави, планиран за 2019. (тачан датум ће бити одређен у зависности од броја заинтересованих полазника), отворен је за пријављивање, ограничен број полазника на 6
Планира се максимално 6 полазника, који знају конвенционалну трансторакалну ехокардиографију
Курс је акредитован

Програм

Контакт особа за информације
Милуновић Лидија
064 843 12 12

Контакт

Телефон

  • 011 3601 671
  • 011 3601 670

Факс

011 3601 714

Е-маил

echo@ikvbd.com