Базични програм школе

  1. Општи принципи ултрасонографске дијагностике
  2. Ултрасонографија супрааорталних грана
  3. Ултрасонографија абдоминалне аорте и висцералних артерија
  4. Ултрасонографија артерија и вена доњих екстремитета

Програм школе

Настава се састоји из теоретског и практичног дела.

Теоријска настава се одвија 5 до 7 часова дневно током недељу дана. Након тога се полаже квалификациони тест који лекаре оспособљава за праћење практичне наставе.

У току наредна 2 месеца одвија се практична настава у преподневним и послеподневним терминима ( од 12 до 16 часова и од 16 до 20 часова ) и у договору са самим кандидатима.

За време едукације сваки полазник мора самостално да уради најмање 100 прегледа супрааортних грана, 50 прегледа абдоминалне аорте са висцералним артеријама и 50 прегледа артерија и вена горњих и доњих екстремитета.

Практична едукација обухвата и присуство на васкуларном конзилијуму, боравак на одељењу васкуларне хирургије и у операционој сали ради компарације ултразвучних и интраоперативних налаза.

Практични рад се одвија у две смене са два полазника по апарату GE LogiQ

Завршни испит се састоји из два дела

Практични испит у току кога полазник обавља:

  • Један преглед супрааортних грана: каротидних, вертебралних артерија, трунцуса брацхиоцепхалицуса и субклавијалних артерија.
  • Један преглед артерија и вена горњих и/или доњих екстремитета.
  • Један преглед абдоминалне аорте и висцералних артерија.
  • Преглед се тумачи усмено и пише се завршни налаз који прати и оцењује именована комисија.

Завршни тест се процењује комисијски.
Полазници школе за ултрасонографску ангиолошку дијагностику добијају сертификат који званично потврђује оспособљеност за обављање и интерпретацију налаза из ултрасонографије супрааортних грана, абдоминалне аорте са висцералним гранама, као и артерија и вена горњих и доњих екстремитета.

Школа је акредитована од стране Здравственог савета Републике Србије, полазници добијају бодове.