Рад на одељењу

Коронарна јединица представља место где се лече најтежи, по живот угрожени болесници са акутним кардиоваскуларним обољењима. Опремљена је најсавременијим медицинским уређајима који помажу у интензивном лечењу болесника. У коронарну јединицу се смештају болесници са акутним инфарктом миокарда, најтежим формама срчане инсуфицијенције као они који болују од опасних форми поремећаја срчаног ритма. Циљ лечења особа у КЈ је стабилизација болесника и решавање ургентних кардиолошких стања. Функција срчаног мишића као стање болесника се константно прати преко монитора , праћењем виталних функција дисања и срчаног рада као и других ускоспецијализованим процедурама (десна катетеризација, ПИЦЦО систем). Болесници могу бити лечени конзервативно, применом најсавременијих медикамената или различитим терапијским инвазивним процедурама (перкутане коронарне интервенције, аблације аритмија, хируршке реваскуларизације или хируршке процедуре са залисцима). Након стабилизацијс стања пацијенти се из коронарне јединице пребацију на Одељење кардиологије ради наставка лечења.

Списак процедура

  • Анамнеза и преглед болесника- приликом сваког пријема лекари са одељења врше свеобухватни преглед болесника који укључује податке о историји и тежини болести, придруженим коморбидитетима и процењују његово тренутно стање.
  • План лечења- након пријема болесника врши се процена стања и на основу доступних дијагностичких података прави план дијагностичких и терапијских процедура за датог болесника
  • Узорковање крви- врши се редовно према устаљеним протоколима за сваког болесника на Одељењу кардиологије
  • Консултативни прегледи- лекари на основу стања болесника позивају консултанте из различитих области (неурологија, нефрологија, хематологија итд) како би се у потпуности и на најбољи могући начин сагледало тренутно стање болесника и извршило лечење пацијента
  • Ултразвук срца- лекари коронарне јединице су обучени да врше ултравзучне прегледе поред постеље болесника како би јасније добили слику о тренутном стању срчаног мишића и придружених струкутра.
  • Пласирање централне вене и Сван Ганз катетера- особље коронарне јединице пласира централни венски катетер или посебне катетере (Swan Ganz) како би јасније добили информације о хемодинаксим параметрима срчане функције.

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Болесници смештени у коронарну јединицу долазе директно на ово одељење преко Службе Хитне помоћи (инфаркт миокарда) или се преводе са одељења због погоршања општег стања

Радно време:

07:30 – 15:30

Потребна докукментација:

Сва непходна докуметна за припрему болесника за интервентне процедуре болесник добија приликом заказивања пријема у болницу у надлежним амбулантама (линк за документа за коронарографију, ПЦИ, електрофизиолошке процедуре)

Амбуланта

Лекари Коронарне јединице црше амбулантне прегледе болесника који су претходно збринути због тешких акутних стања у овој организационој јединици (након Акутног инфаркта миокарда) Такође, они врше прве прегледе након интервентних процедура као И прегледу у оквиру специјализованих амбуланти (валвуларне болести, срчана инсуфицијенција).
Радно време: 07:30 – 15:30
Поступак заказивања амбулантних прегледа: Заказивање прегледа врши се преко ИЗИС Система или директним контактом на телефон центра ИКВБ Дедиње за заказивање 011 3601605.

Контакт

Телефон:

  • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Факс:

Email: