Рад на одељењу

В.Д. начелник: Доц. др Оливера Ђокић
Главна сестра: Зорица Нешковић, ВМС
У организационом погледу обухвата:
Пријемну преоперативну амбуланту и Одељење преоперативне припреме.
У Пријемној амбуланти раде лекари специјалисти интерне медицине – кардиолози и медицинске сестре
Лекари специјалисти раде и преоперативну процену припремљености болесника који чекају на заказану операцију срца – у преконзилијарном амбулантном раду.
На Одељењу преоперативне припреме раде лекари специјалисти интерне медицине-кардиолози, лекари на специјализацији и клинички лекари, као и медицинске сестре.
Лекари на овом одељењу припремају болеснике за кардиохируршке процедуре.

 • Циљ: припремити болеснике за кардиохируршку процедуру у најкраћем року, уз најмањи ризик
 • Идеално: морбидитет и морталитет приближити нули
 • У преоперативној припреми потребно је избећи непотребно одлагање операције и трошкове код ниско-ризичних болесника и селективно одредити одговарајуће тестове за високо-ризичне болеснике
 • Тимски приступ

Преоперативна процена компликованог и високоризичног болесника и доношење одлуке о операцији један је од најтежих и најважнијих аспеката преоперативне припреме; директно утиче на оперативни резултат и спроводи се тимским радом (кардиолог, кардиохирург, анестезиолог).
Јасна анализа користи од операције наспрам ризика, темељном преоперативном проценом, најбоље служи самом болеснику, лекару и јавности.

Списак процедура

За кардиохируршке процедуре:

 • Све чешће се прихватају и болесници са много тежим формама болести
 • Све је старија популација болесника (са коморбидитетима)
 • Све је виши оперативни ризик
 • Постоји стални тренд ка ефикаснијем третману периоперативних проблема
 • Постоји стални “притисак” за снижење морталитета, морбидитета и трошкова лечења

У периоперативном третману кардиохируршких болесника прате се и анализирају

 • Морталитет
 • Морбидитет
 • Искоришћеност ресурса – трошкови болничког лечења
 • Задовољство болесника
 • Критични догађаји у току лечења
 • Функционални статус болесника пре и након третмана

Посебна пажња се посвећује стратификацији оперативног ризика применом EUROSCOPE система (European system for cardiac operative risk evaluation) који омогућује да се предвиди исход за дату интервенцију, класификовањем болесника према тежини болести.

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Писано упутство се даје болесницима пре доласка на наш Институт ради операције срца

Радно време:

Потребна докукментација:

За пријем на Одељење преоперативне припреме потребно је приложити следећу документацију:

 • Упут за болничко лечење (ако је болесник из унутрашњости потребно је да упут буде прописно оверен од стране надлежног Завода за здравствено осигурање)
 • Крвна слиика (Хб, Хцт, Ер, Ле И Тр) и седиментација еритроцита
 • Биохемијске анализе крви (калијум, натријум, калцијум, магнезијум, билирубини, уреа, креатинин, глукоза, АЛТ, АСТ, ЦК, укупни протеини, албумини), гвождје и ТИБЦ ( Феритин)
 • Урин (нативни, са седиментом)
 • ИНР (уколико је узимао пероралну антикоагулантну терапију, нпр. Синтром, Фарин…)
 • Време крварења и коагуалције
 • Трансмисивне болести (ХИВ, ХБВ, ХЦВ, Сифилис)
 • РТГ снимак срца и плућа
 • Крвна група
 • Брис грла и носа
 • Индикација кардиохируршког конзилијума ИКВБ Дедиње о оперативном лечењу
 • Уколико је болеснику индикована хируршка замена аортне или митралне валвуле потребно је да донесе и потврду стоматолога о уредном стоматолошком статусу
 • Пет дана пре пријема у нашу установу из терапије искључити Тицлодиx, Плавиx или Зyлт…
 • Анализе не смеју бити старије од 15 дана
 • Уколико болесник болује од неких пропратних болести, потребно је да достави и медицинску докуменатцију о томе (отпусна листа, налаз надлежног лекара специјалисте, резултате, итд)
 • Налаз и мишљење лекара који лечи основну болест у вези планираног оперативног захвата
 • Уколико је инвазивна кардиолошка дијагностика урадјена у некој другој установи, ОБАВЕЗНО понети филм (или ЦД) са инвазивна дијагностике
 • У случају да болесник на пријему не поседује тражене анализе у референтним физиолошким вредностима биће враћен са пријемног шалтера са новим термином хоспитализације
 • Саветују се и редовне контроле код надлежног кардиолога (пре доласка на наш Институт ) који пацијента у случају погоршања основне болести може, са одговарајућом медицинском докуменатцијом, упутити на Институт ради реевалуације степена хитности.

У случају да болесник (или неко из најближег окружења) има симптоме актуелних респираторних и других инфекција, моле се болесници да не долазе на заказани пријем и да се о томе обавести Служба заказивања пријема ( тел 011/ 3601 605) ради промене термина хоспитализације

Амбуланта

У Пријемној амбуланти раде лекари специјалисти интерне медицине – кардиолози и медицинске сестре
Прегледи обухватају:

 • пргледе болесника заказаних за кардиохируршке процедуре за одређени датум
 • прегледе болесника који се примају као ХИТНИ

Лекари специјалисти раде и преоперативну процену припремљености болесника који чекају на заказану операцију срца – у преконзилијарном амбулантном раду

Контакт

Телефон:

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Емејл: