Рад на одељењу

На Одељењу Интервентне Кардиологије спроводи се најсавременија и најкомплекснија инвазивна дијагностика кардиоваскуларног система, односно интервентно решавање најширег спектра кардиоваскуларних болести. Сагласно доминантној присутности и тренду пораста патологије коронарних артерија (како у хроничној презентацији, тако и у акутним коронарним синдромима), највећи део рада посвећен је пацијенатима са овом симптоматологијом. У дијагностици се примењују најсавременије имејџинг технологије а процена значајности коронарних лезија се додатно потврђује применом интраваскуларног имејџинга, односно мерењем физиолошких параметара коронарог протока. Сем тога, наведене методе користе се и за планирање коронарне интервенције, односно за њену оптимизацију. У решавању акутнх коронарних синдрома, где време значи живот, умрежени смо (преко такозване СТЕМИ мреже) са СХП као и са свим коронарним јединицма у регион. Код најтежих болесника са пратећом срчаном инфудицијенцијом, укључујући и кардиогени шок, опремљени смо уређајима за механичку асистирану циркулацију која поправља како непосредне, тако и удаљене резултате коронарних интервенција код пацијената са овом патологијом.
Сем коронарне патологије одељње је посвећено решавању структуралних болести срца (комуникације између срчаних шупљина, односно великих крвних судова), дијагностици и терапији болести срчаног мишића и перикарда, укључујући хипертрофичну кардиомиопатију, као и патологијом плућне цирукулације, односно припремом пацијената за трансплантацију срца, или уградњу уређаја за механичку циркулаторну подршку.
Од посебног значаја је искуство одељења у перкутаној уградњи артерфицијалног Аортног залиста као алтернативе валвуларној хирургији код пацијената са повишеним оперативим ризиком.
У раду тесно сарађујемо са службом електрофизиологије и срчане електростимулације.

Одељења, одсеци, кабинети и центри:

Одељење интервентне кардиологије део је Клинике за кардиологију института. Одељење чине интервентни кардиолози, медицинске сестре (инструментарке) и рендген техничари.
Процедуре се обављају првенствено у три рендгенске сале за ангографију института комплетиране у смислу Лабораторије за катетеризацију.
Амбуланта за интервентну кардиологију део је амбулантно-поликлиничке службе Клинике за кардиологију и у истој раде сви интервентни кардиолози запослени на одељењу.
По потреби одељење користи и све остале ресурсе института (из кабинета за ехокардиографију, стрес тестове, рендген службе).
У одржавању опреме, обуци и периодичној инспекцији сарађујемо са Техничком службом института.
Одељење интервентне кардиологије је укључено у субспецијалистичку наставу кардиологије на Медицинском факултету у Београду и доктори субспецијализанти на менторском принципу кроз своју планску и структурирану обуку учествују у редовном раду одељења.

Списак процедура

 • Коронарографија, дијагностичка ангиографија срчаних артерија. Процедура се доминантно спроводи радијалним приступом (пункцијом артерије на руци) која омогућава брзу мобилизацију пацијента уз могућност извођења исте на бази дневне болнице.
 • Мерење физиолошког значаја коронарне стенозе (ФФР, иФР) ради процене потребе за интервентним лечењем применом мерења притисака и протока на месту стенозе. Изводи се на исти начин као и коронарографија, односно за време исте.
 • Интраваскуларни (интракоронарни) ултразвук (ИВУС) и Оптичка кохерентна томографија (ОЦТ): мерење анатомских и топографских карактеристика коронарног сужења неопходно за процену граничних, односно комплексних коронарних лезија, за избор најоптималније процедуре решавања као и за оптимизацију исте.
 • Перкутане коронарне интервенције (ПЦИ) Стентирање коронарнх артерија (стентинг), односно балон дилатација (ПТЦА) стенозираних коронарних артерија. Сужења коронарних артерија дијагностикована наведеним методама се у највећем броју случајева могу решити перкутаним интервенцијама, избегавајући коронарну хирургију. О оптималној одлуци између стентирања и операције (бајпас) у комплексним случајевима одлучује мултидисциплинарни Тим за срце (кардио-хируршки конзилијум). Стентирање се најчешће обавља такође из руке (радијалним приступом). За стентирање се користе најсавременији стентови обложени леком (ДЕС стентови) који минимализују могућност поновног настанка коронарне стенозе (рестеноза) на месту њихове уградње током периода праћења.
 • Решавање Акутних коронарних синдрома (акутни инфаркт миокарда, нестабилна ангина). Акутни инфаркт је један од најзначајнијих узрока напрасне срчане смрти, односно трајног инвалидитета. Особље Института својом организацијом и повезаношћу преко СТЕМИ мреже са осталим градским и регионалним службама и сервисима омогућава отварање запошене срчане артерије и њено стентирање у такозваном златном временском периоду за све потенцијалне пацијенте из Београда и шире околине.
 • Механичка циркуларна подршка код попуштања срчане пумпе. Особље интервентне кардиологије има могућност пружања механичке циркулаторне потпоре код свих пацијената који то захтевају, најчешће у најтежим случајевима кардиогеног шока. Примењује се у тим случајевима већ у сали за катетеризацију интрааортна балон пумпа, односно уређаји за екстерну екстракорпоралну мембранску оксигенацију и асистирану циркулацију.
 • Структуралне болести срца: код свих пацијената са патолошким комуникацијама између срчаних шупљина (најчешће урођених, као и стечених), односно између великих крвних судова на бази срца могуће је у највећем броју случајева њихово интервентно затварање применом специјално дизајнираних уградних направа уз избегавање хирургије.
 • Уградња затварача (оклудера) аурикуле леве преткоморе (џеп на бази преткоморе у коме постоји склоност развоја тромба код пацијената са абсолутном аритмијом) код пацијената који не смеју да примају оралну антикоагулантну терапију. Абсолутна аритмија је најчешћи узрок цереброваскуларних инсулта (шлога) те због чега одговарајући пацијенти морају бити на континуираној антикоагулантној терапији. У случају контраиндикација за ове лекове једино сигурно решење представља ова процедура која се код нас може успешно извести.
 • Алкохолна септална аблација код пацијената са хипертрофичном кардоиомиопатијом. Пацијенти са значајним задебљањем септума и значајним интракоморским градијентом притиска склони су напрасној смрти и малигним аритмијама. На нашем институту успешно примењујемо алкохолну септалну аблацију која се изводи на истим принципима као и коронарографија, а која омогућава нехируршко збрињавање ових пацијената.
 • Перкутана, транскатетерска уградња артерфицијалне аортне валвуле (ТАВИ). Институт је лидер у региону за перкутану уградњу аортне валвуле код пацијената са хемодинамски значајном аортом стенозом и високим хирушким ризиком. Институт прати развој ове методе која данас омогућава примену и код пацијената са средњим хируршким ризиком и старијом животном доби.
 • Ендомиокардна биопсија (биопсија срца) представља значајну методу дијагностиковања болести срчаног мишића (запаљенске и инфилтративбне болести) и омогућава избор и вођење оптималне терапије. Ова процедура део је и редовног програма праћења болесника са трансплантираним срцем.
 • Катетеризација десног срца и хемодинамска процена плућне циркулације. Ова техника рутински се спроводи на институту приступом преко вене која омогућава лако и брзо извођење. Неопходна је у процени комплексних урођених срчаних мана, као и стечених срчаних болести које доводе до оптерећења плућне циркулације, нарочито ради процене операбилности, односно ефикасности медикаментне терапије.
 • Посебну групу представљају пацијенти са такозваном примарном плућном хипертензијом код којих је иста неопходна за правилно извођење терапије и праћење. Сличне методе могу се користити и у случајевима плућне емболије, за дијагностику, а посебно интервентно решавање овог ургентног и по живот опасног стања.
 • Пункција перикарда (перикардоцентеза) и перикардна дренажа. Ова процедура неопходна је у случају акумулације течности у срчаном омотачу која доводи до компромитовања циркулације. Ова стања могу настати било акутно, било хронично, код инфламаторних болести, после срчаних операција, код аутоимуних болести, као и код малигнитета. Изводи се брзо и ефикасно, уз ултразвучну или рендгенску контролу (односно обе истовремено) и омогућава не само терапију ових најчешће ургентних стања, већ неопходну дијагностичку процедуру.

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Одељење ради у сменском режиму Института при чему две смене покривају сваки радни дан од 08-20 часова. Ван наведених сати, као и недељом, организована је активна приправност уз могућност сакупљања целог тима у најкраћем периоду.
Независно од овога, сваког радног дана организовано је присуство потребног особља од 7:00 ујутру ради збрињавања пацијената који се приме у склопу СТЕМИ мреже, а пре почетка редовне смене од 8:00.
Такође, према редовном распореду у оквиру СТЕМИ мреже (акутни инфаркти), одељење покрива 24 часа смене преко викенда (дан викенда одређује се на месечном нивоу), односно од 19:00 до 07:00 радним данима (такође одређеним на месечном нивоу). Са овим терминима упознат је и диспечер СХП. Током дежурства за СТЕМИ програм обавезно је присуство комплетног тима на инситуту током читаве смене дежурства.

Радно време:

Ангио сала (катетеризациона лабораторија):

 • радним данима 08-20ч
 • за СТЕМИ програм према горе наведеном распореду
 • приправност 24/7

Потребна докукментација:

Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, као и његово одељење Интервентне кардиологије спадају у терцијални ниво здравствене заштите, стога је пре пријема потребно имати сву здравствену документацију са претходних нивоа здравствене заштите.
У случају да је пацијент имао претходну коронографију, односно перкутану интервенцију, обављену у другом центру, потребно је (осим у случају објективне немогућности достављања) имати и ЦД (ДВД) са снимцима наведене процедуре.
Потребна анализа детаљно је наведена на сајту Института, односно пацијент је добија при заказивању хоспитализације ако је она ишла преко амбулантно-поликиничке службе Института. Генерално потребно је имати комплетне хематолошке и биохемијске резултате, телерадиографију срца и плућа, ехокардиографски преглед. Потребан је такође имунолошки/серолошки извештај о присутву инфективних, хематогено трансмисивних инфективних болести (хепатитис, луес, ХИВ). Еоидеиолошка ситуација може захтевати извештаје (антигени/антитела) и за присуство других иннфективних болести (нпр. САРС-ЦОВ2). Ако се планира перкутана интервенција, обавезно је имати и оригиналне податке о крвној групи (АБО/Рх).

Амбуланта

Амбулантни рад важан је сегмент рада одељења. У амбуланти се прегледају пацијенти упућени од стране њихових лекара (кардиолога) из других центара ради допуне дијагностике, односно консултативне експертизе.
Посебна пажња обраћа се на пацијенте којима је индикована инвазивна дијагностика (коронарографија), односно перкутана интервенција (ПЦИ). При томе се одређују степени хитности и сагласно томе одређују термини за пријем. Пацијенти упућени за ПЦИ се уз мишљење и закључак лекара који ради у абулатни прослеђују и Тиму за срце (Кардиохируршком конзијуму ради верификације и евентуалне суперанализе).
Други аспект амулантног рада представља контрола по урађеној перкутаној интервенцији. Током контроле прати се комплијанса на медикаментну терапију, иста по потреби коригује, и прати се евентуална појава нежељених коронарних догађаја после стентирања. Сви подаци се убацују у електронску базу ради даље анализе и обраде. Такође заказују се у случају потребе додатне контроле.
За све контролне прегледе потребно је имати свеже лабораторијске анализе ради процене резидуалних фактора ризика, комплијансе на терапију, као и праћења коморбидитета. Код пацијената на оралној антикоагулатној терапији посебно је потребно имати свеже податке о вредностима ИНР, запис о кретању вредности и дозама одговарајућих лекова.

Радно време: радним данима од 12-20h

Контакт:

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Поступак заказивања амбулантних прегледа:
Амбулатни прегледи се заказују преко Интегрисаног Здарвственог Система Републике Србије (ИЗИС). Могућност заказивања имају сви специјалисти у регионалним центрима са овлашћењем приступа систему.
Заказивање првих, контролних, прегледа врши се интерним ИЗИС упутима у моменту отпуста пацијнта са претходне хоспитализације.
Хитни пацијенти примају се без заказивања.

Контакт

Телефон:

 • 011-3601-700
 • 011-3601-788
 • 011-37601-664

Факс:

Email: