Рад на одељењу

Рад на Одељењу анестезије одвија се у 7 хируршких операционих сала, у 3 катетеризационе сале и анестезилошкој амбуланти.. Одељење анестезије се састоји од четири одсека:

 1. Одсек кардиохируршке анестезије
 2. Одсек васкуларне анестезије
 3. Одсек за ендоваскуларну анестезију и РТГ
 4. Анестезиолошка амбуланта

Годишње се уради преко 4500 анестезиолошких процедура. Све оперативне сале су опремљене најсавременијим мониторима и апаратима за анестезију. Свакога радног дана уради се 8-10 кардио и 6-8 васкуларних процедура.
Изузетно брижна и дубоко посвећена група лекара анестезиолога и техничара анестетичара у оквиру одељења бави се здравственом, научном и истараживачком делатншћу.
Хируршке, ендоваскуаларне и електрофизиолошке процедуре изводе се у општој, регионалној и комбинованој анестезији и аналгоседацији. Посебно смо посвећени примени програма раног постоперативног опоравка након кардиоваскуларних оперативних захвата. Пре и постоперативна терапија бола спроводе се како у оперативној сали тако и у свим другим организационим јединицама Института, а посебно у јединицама интензивне неге, где анестезиолози дају велики допринос и у свим другим видовима савременог интензивног лечења најтежих болесника.
Ми бринемо о томе да се и најкомплексније хируршке процедуре обаве безбедно и уз максималан комфор пацијента.

Списак процедура

 • Преоперативна процена и припрема болесника за извођење анестезије за кардиохируршке и васкуларне операције(у регионалној, општој или комбинованој анестезији) као и операције у третману срчане инсуфицијенције (реконструктивне операције леве коморе, имплантација различитих видова меаханички асистиране циркулације)
 • Периоперативно лечење уз инвазивни хемодинамски и метаболички мониторинг и медикаментозну подршку циркулације током одржавања анестезије.
 • Периоперативна хемодинамска оптимизација болесника применом савремених метода мониторинга (Swan Ganz катетер, транспулмонална и термодилуциона метода мерења минутног волумена срца, ЛИДЦО технологија, Flo track, ЕВ 1000, континуирано праћење минутног волумена срца и сатурације венске крви, трансторакална и трансезофагеална ехокардиографија,…)
 • Анестезија и постоперативно лечење срчане инсуфицијенције применом механичке кардиоциркулаторне потпоре кориштењем интрааорталне балон пумпе (ИАБП), екстракорпоралне мембранске оксигенације(ЕЦМО), механичке потпоре леве или десне коморе срца (ЛВАД, РВАД), или обе коморе (БиВАД) И тотално вештачко срце (ТАХ)
 • Анестезија за хитне и елективне кардиохируршке процедуре са или без примене вантелесног крвотока
 • Анестезија за васкуларне хируршке процедуре као што су операција унутрашње каротидне артерије (општа анестезија комбинована са локалном инфилтративном анестезијом), операција трбушне аорте (општа анестезија или комбиновано општа/епидурална анестезија), анестезија за операције на доњим екстремитетима (општа, епидурална, спинална анестезија или примна блока периферних нерава)
 • Анестезија за видеоторакоскопске процедуре кардио-торакалне хирургије применом једностране вентилације плућа и трансезофагеалне ехокардиографије.
 • Анестезија за интервентне кардиолошке процедуре (ЕВАР, ТЕВАР, ТАВИ), првенствено код болесника са ниском функционалном и срчаном резервом и бројним придруженим болестима. Примена различитих метода хемодинамског и церебралног мониторинга уз мерење притиска цереброспиналне течности и њену одговарајућу дренажу у сврху заштите кичмене мождине.
 • Анестезија за интервентне електрофизиолошке процедуре, са нагласком на процедуре код болесника са ниском функционалном и срчаном резервом и бројним придруженим болестима са потребом за брижљивим хемодинамским мониторингом, механичком потпотом циркулације и периоперативном трансезофагеалном ехокардиографијом
 • Анестезија за хирургију торакалне и торако-абдоминалне аорте са применом једностране вентилације плућа, хипотермије и хипотермијског циркулаторног ареста, трансезофагеалне ехокардиографије, мерења притиска цереброспиналне течности И њене следствене дренаже, неуро – церебралног мониторинга (соматосензорних и моторних евоцираних потенцијала), мождане префузије и оксигенације, селективне перфузије органа са јасном стратегијом и протоколима клиничке трансфузије и протекције мозга и других органа
 • Перипоперативна клиничка трансфузија са свременом стратегијом конзервације крви.

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Радно време:

Потребна докукментација:

Амбуланта

 • Ефикасна амбулантна припрема болесника за хируршко лечење и анестезију са циљем смањења стреса оперативног лечења
 • Упознавање анестезиолога са пацијентом и процена његовог здравственог стања и функционалне ресерве
 • Процена лабораторијских анализа и по потреби ординирање додатних лабораторијских и дијагностичких процедура
 • Одабир адекватне технике анестезије и метода контроле постоперативног бола

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700