Рад на одељењу

Одељење интензивног лечења има три организационе јединице: одсек кардиохирушке јединице интензивног лечења, одсек васкуларне јединице интензивног лечења и одсек продуженог интензивног лечења и изолације. Са 35 болесничких кревета опремљених најсавременијим урађајима за хемодинамски мониторинг и апаратима за механичку вентилацију, представља једну од највећих интензивних нега у земљи и региону. Основни акценат у раду је предана, двадесечетворочасовна брига за болеснике кроз неговање тимског рада и заједничко доношење одлука о оптималном лечењу. Сваки члан медицинског тима има посебна задужења чиме на јединствени начин доприноси успешном лечењу болесника. Лекари интензивисти су вође нашег медицинског тима. Интензивисти су лекари који су кроз вишегодишњу едукацију и рад савладали вештине лечења критично болесних. Медицинска сестра је задужена за вођење једног или два болесника,што омогућава помно праћење и рано препознавање сваке промене стања болесника. Такође у сарадњи са лекарима физијатрима и физиотерапеутима омогућена је рана активација болесника више пута током дана што утиче на убрзани постоперативни опоравак .Примена протокола за праћење и смањње постоперативног бола додатно побољшава комфор и активацију болесника. Када је потребно, за најтеже болеснике се консултују експерти различитих области из земље и иностранства све у циљу што бољег исхода лећења. Посебна пажња се посвећује давању детаљних информација члановима породице о току лечења.

Списак процедура

 • Стандардни инвазивни хемодинамски мониторинг за све болеснике: омогућава континуирано праћење виталних функција (крвног притиска, централног венског притиска, ЕКГ, засићености крви кисеоником, броја респирација)
 • Напредни хемодинамски мониторинг, “Swan Ganc” катетер, “VolumenView” платформа, “Flow track”, “ЛиДЦО”: омогућавају прецизно мерење свих релевантних параметара за оптимално лечење и постоперативно праћење болесника након најкомплекснијих хирушких процедура у циљу брзог опоравка и смањења компликација
 • ИАБП, вв ЕЦМО и ВА ЕЦМО: уређаји за подршку циркулцији када је нативна срчана и/или плућна функција болесника изразито снижена. Ови уређаји омогућавају да се превазиђе најкритичнији период док не дође до опоравка функције срца и плућа
 • Континуирана веновенска хемофилтрација и стандардна хемодијализа: замењују бубрежну функцију код болесника на хроничној дијализи или акутно насталој бубрежној слабости. Захваљујући савременим апаратима и великом искуству код значајног броја болесника са акутном бубрежном слабошћу се поновно успоставља нормална бубрежна функција
 • Инвазивна и неинвазивна механичка вентилација: на најсавременијим апаратима обезбеђује се безбедна вентилација болесника и брзи опоравак плућне функције
 • Плеурална пункција: интевенција код које се специјалном иглом, минимално инвазивно улази у плеурални простор ради евакуације течности
  Бронсхоскопија: подразумева увођење ендоскопа у дисајне путеве и омогућава директуну визуализацију дисајних путева, аспирацију секрета, узроковање брохоаспирата, лаважу те ендотрахеалну биопсију. Процедура убрзава постоперативни опоравак болесника са нарушеном плућном функцијом
 • Ротациона тромбоеластографија и постоперативно спашавање крви: захваљујући поузаданим дијагностичким тестовима могуће је извршити правовремену надокнаду крвних продуката, а применом “Cell saver” постоперативно враћење болесникове крви. На овај начин се смањује неопходност давања трансфузије крви

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Посете болесницима су могуће свакога дана од 15-16 часова.

Радно време:

0-24 часа

Потребна докукментација:

Амбуланта

Контакт

Телефон:

 • 011/3601 715 (одсек васкуларне јединице интензивног лечења).
 • 011/3601 717 (одсек кардиохирушке јединице интензивног лечења)
  • 1). 011/3601 719 (одсек кардиохирушке јединице интензивног лечења)
  • 2). 011/3601 764 (одсек продуженог интензивног лечења и изолације)

Факс:

Емејл: