Рад на одељењу

Након успешног опоравка болесника на одељењу Кардиохирургије 1, пацијенти прелазе на одељење Кардиохирургије 2. На овом одељењу је могућ 24-часовни хемодинамски мониторинг пацијената. Даље лечење пацијената, поред кадиохирурга, воде специјалисти кардиологије и добро обучен тим медицинских сестара и техничара. Рад на одељењу обухвата свакодневни електрокардиографски мониторинг и ултразвучни преглед срца,
ординирање и кориговање кардиолошке терапије као и наставак ранијих терапијских протокола пацијента уз редовну контролу лабораторијских и биохемијских параметара. Кардиохирурзи обављају превијање оперативних рана и вађење торакалних дренова уз контролно рендгенско снимање грудног коша. Интезивна физикална терапија омогућава рану мобилизацију пацијента. У неопходним ситуацијама обављају се прегледи електрофизиолога, гастроентеролога, инфектолога, уролога, васкуларног и пластичног хирурга и других консу- лтаната разних специјалности. Потпуни опоравак болесника након кардиохируршке интервенције омогућава отпуст уз заказивање контроле.

Списак процедура

  • Контрола виталних функција (артеријски притисак, пулс, температура, дисање)
  • Електрокардиографија
  • Ултразвучни преглед срца
  • Рендгенски снимак грудног коша
  • Контрола лабораторијских и биохемијских анализа
  • Уклањање/пласирање торакалних дренова
  • Превијање оперативних рана
  • Торакална пункција

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Радно време:

Потребна докукментација:

Приликом пријема и контролних прегледа потребно је понети сву расположиву документацију да би лекари имали увид у историју болести пацијента.

Амбуланта

Лекари одељења Кардиохирургије 2 учествују у раду кардиохируршке амбуланте где се упућују болесници из центара примарне здравствене заштите као и других секундарних и терцијарних здравствених установа. Ови пацијенти се након прегледа кардиолога упућују на даље кардиолошке претраге након чега се налази презентују кардихируршком конзилијуму ради доношења одлуке о даљем лечењу. Такође лекари кардиохирургије 2 врше редовне и ванредне постоперативне контроле болесника који су оперисани на Клиници за кардиохирургију.

Први прегледи у кардиохируршкој амбуланти се електронски заказују преко ИЗИС система.

Термин контролног прегледа након кардиохируршке операције заказује се при отпусту болесника и уписује у отпусну листу.

Контакт

Телефон:

  • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Факс:

Емејл: