Рад на одељењу

Изум машине срце-плућа коју још зовемо и машина за вантелесни крвоток или машина за екстракорпоралну циркулацију омогућио је да се операције на заустављеном срцу ураде потпуно безбедно. Један од основних циљева у току кардиохируршке операције је обезбедити прецизан хируршки рад на мирном и бескрвном срцу што постижемо применом вантелесног крвотока. Машином срце- плућа управљају техничари на перфузији (перфузери), који у сарадњи са анестезиолозима и кардиохирурзима одржавају виталне функције организма. Поред ове основне улоге, перфузери током кардиохируршке процедуре обављају се и технике интраоперативне протекције срца и мозга, технике хемодијафилтрације и имуноадсорпције, као и технике конзервације, односно спашавања крви у одабраним случајевима. Готово сваки напредак у кардиохируршком лечењу захтева и нове технике перфузије. Тимским радом са кардиохирурзима и анестезиолозима прихваћени су и изазови механичке потпоре циркулације, како краткорочне тако и најкомплексније дугорочне, укључујући и различите пумпе које користимо као дуготрајне облике механичке потпоре циркулације.

Списак процедура

 • Преузимање и одржавање функције срца и плућа (проток крви и крвни притисак, оксигенација, елиминација ЦО2 )
 • Регулација температуре (температура тела, артеријске и венске крви, воде у измењивачу топлоте, температуре кардиоплегије )
 • Регулација флуидне и електролитске хомеостазе крви
 • Регулација ацидо – базног статуса
 • Контрола вантелесног волумена крви и неопходна корекција њеног састава ( трансфузија, кристалоидни раствори, колоидни раствори )
 • Рад са системом за спашавање крви и менаџмент крви
 • Органопротекција – безбедно заустављање и заштита срца и заштита мозга при хирургији аорте
 • Мониторинг ( надгледање ) ВТК и правовремене реакције у смислу евентуалне корекције параметара перфузије
 • Хемофилтрација ( чишћење крви, једноставнији облик дијализе )
 • Администрација анестетика у ВТК ( употреба анестетичких гасова кроз систем ВТК )
 • Механичка потпора циркулације ( IABP, ECMO, VAD, TAH ), рад са дуготрајним системима који обезбеђују циркулацију када срце због слабости није у могућности да задовољи потребе организма.

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Радно време:

Потребна докукментација:

Контакт

Телефон:

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Факс:

Емејл: