УВОДНА РЕЧ

Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње” је водећа високоспецијализована здравствена установа за кардиоваскуларне болести. На Клиници за васкуларну хирургију изводи се преко 2000 хируршких и ендоваскуларних захвата на крвним судовима годишње, што нас чини референтним центром у Републици Србији. Клиничку праксу прати научноистраживачки рад, који је препознат у свету, а доприноси највишем квалитету пружања здравствених услуга. Будућим проширењем просторних капацитета створиће се услови за увођење нових комплексних васкуларних процедура. Један од примарних циљева је едукација домаћих и страних кадрова у сфери кардиоваскуларне медицине.

ИСТОРИЈА

Одељење за васкуларну хирургију Опште болнице “Др Драгиша Мишовић” је започело са радом 1973. године, а први начелник је био прим. др Драгољуб Адамов. Несебичну помоћ у развоју одељења васкуларне хирургије у том почетном периоду пружио је проф. др Либор Хејхал из Института ИКЕМ у Прагу, како својим непосредним учешћем, тако и усавршавањем наших лекара. Прве операције су извођене на површном и дубоком венском систему, а убрзо и на магистралним артеријама врата и екстремитета, док су хируршки захвати на висцералним артеријама уведени касније.

Пресељење у нову зграду 1977. године је донело значајно повећање обима и комплексности хируршких процедура. У периоду 1977-1992. на челу васкуларне хирургије налазио се прим. др Миодраг Јевремовић, а након тога на његово место долази академик проф. др Ђорђе Радак, који је обављао ту функцију до 2019. године.

Почетком деведесетих година прошлог века, уведене су савремене дијагностичке и терапијске хируршке процедуре, укључујући отворене хируршке интервенције за лечење портне хипертензије и трансплантациону хирургију јетре и панкреаса. Прве успешне трансплантације су урађене 1995. године. Еверзиона каротидна ендартеректомија је уведена као стандард у хируршком лечењу каротидне болести. Три деценије касније урађено је више од 18000 ових операција, уз натпросечне резултате на нивоу најбољих светских центара.​ Сарадња са искусним инвазивним радиолозима нашег института је довела до развоја различитих ендоваскуларних интервенција у лечењу абдоминалне аорте, каротидних и периферних артерија. Прва имплантација аортног стентграфта је урађена 2004. године, након чега број ових процедура стабилно расте на годишњем нивоу, уз одличне резултате.

Клиника за васкуларну хирургију је прва и једина државна установа, која пацијентима омогућава модерно лечење хроничне венске болести методом ендовенске ласерске аблације (EVLA). Прву интервенцију је извео доц. др Предраг Матић у априлу 2019. године, а минимално инвазивна природа овог захвата привлачи све више пацијената.

Од 2019. године управник Клинике за васкуларну хирургију је проф. др Ненад Илијевски, који је своје прве хируршке кораке начинио 1988. године, управо на клиници којом сада руководи.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Управник: проф. др Ненад Илијевски
Главна сестра клинике: Зорана Јовановић 

Хируршки део Клинике за васкуларну хирургију чине три одељења:

 • Хируршко одељење
 • Одељење за ендоваскуларну хирургију
 • Одељење за венске болести

Потреба за ефикасном и поузданом неинвазивном дијагностиком обољења крвних судова и високоспецијализованом периоперативном негом је довела до формирања два придружена одељења:

Запослени

Хирургија 
проф. др Ненад Илијевски, управник  
проф. др Горан Вучуревић
доц. др Бранко Лозук 
доц. др Предраг Гајин 
доц. др Предраг Матић 
доц. др Слободан Танасковић 
доц. др Срђан Бабић 
кл. асист. др Михаило Нешковић 
др Миодраг Илић 
др Предраг Јовановић 
др Никола Цимбаљевић 
др Игор Атанасијевић 
др Слободан Пешић 
др Александар Бабић 
др Милена Генчић 
др Петар Зекић 
др Марко Николић 
др Енес Љатифи 
др Александра Милачић
Кардиолошко-интернистичко одељење 
доц. др Петар Дабић, начелник одељења 
др Даница Бајчетић 
др Андриана Бучић 
др Милорад Шевковић 
др Бојан Вучуревић 
др Јован Петровић
Одељење за неуроангиологију 
др Никола Алексић, начелник одељења 
др Сандра Радак 
др Маја Нешковић 
др Мирјана Антонијевић 
др Драгиња Петковић
Главна сестра Клинике 
Зорана Јовановић

Потреба за квалитетном припремом пацијената непосредно пре отворених хируршких и ендоваскуларних процедура, као и њихово адекватно збрињавање у постоперативном периоду довели су до формирања стручног Кардиолошко- интернистичког одељења у склопу Клинике за васкуларну хирургију. Лекари овог одељења такође спроводе евалуацију пацијента који се хоспитализују ради додатне васкуларне дијагностике и учествују у презентацији пацијената васкуларном конзилијуму.

Процедуре које се раде у оквиру преоперативне припреме од стране лекара Кардиолошко-интернистичког одељења укључују: ехокардиографске прегледе, ултразвучне ангиолошке прегледе великих артеријских и венских и крвних судова, Холтер ЕКГ-а, Холтер артеријског крвног притиска, ергометријска и спирометријска испитивања, као и сва друга специјализована интернистичка испитивања.

Придружено одељење за неуроангиологију је настало ради специјализоване дијагностике пацијената са каротидном болешћу, али се обављају и ултразвучни прегледи осталих крвних судова. Прегледи се већином обављају у амбулантним условима, али се обављају и неопходни прегледи болничким пацијентима.

Преоперативно се даје прецизан опис морфологије лезија и степена стенозе на артеријама, а редовно се прате постоперативни резултати после класичних хируршких и ендоваскуларних процедура. Такође, поуздано се описује присуство функционалних промена и тромбозе у венском систему горњих и доњих екстремитета. На годишњем нивоу уради се између шест и седам хиљада ултразвучних прегледа, уз значајан број консултативних неуролошких прегледа у болничким условима.

Амбулантни ултразвучни прегледи се заказују преко ISIS-a у надлежном Дому здравља. На преглед је неопходно понети све претходне ултразвучне налазе и отпусне листе из наше установе. Није потребна посебна припрема, осим за преглед трбушне аорте када се саветује прекид уноса хране 12 сати пре прегледа. Радно време амбуланте је радним данима од 08-19 часова.

Ултразвучна дијагностика крвних судова се заснива на CDS (Colour Duplex Scan) прегледу, који обухвата мултимодалну евалуацију:

 • магистралних артерија врата (каротидне, вертебралне, поткључне)
 • артерија и вена горњих екстремитета (радијалних и улнарних артерија у склопу преоперативне припреме за кардиохирургију, тромбоза дубоких и површних вена)
 • артерија и вена доњих екстремитета (оклузивна болест, тромбоза дубоких и површних вена, хронична венска болест)
 • абдоминалне аорте и њених висцералних грана (реналне артерије)

Амбуланти рад клинике за васкуларну хирургију обухвата први контакт са пацијентом, иницијалну дијагностику и одређивање потребе за даљом дијагностиком и лечењем, као и редовне постоперативне контроле. На основу донете медицинске документације (претходни прегледи и отпусне листе) и клиничког прегледа, хирурзи доносе одлуке о даљем начину лечења. У договору са пацијентима одређује се термин наредне амбулантне контроле или пријема за евентуално болничко лечење.

Термини рада хирурга:

 • понедељак: доц. др Предраг Гајин, доц. др Срђан Бабић
 • уторак: проф. др Ненад Илијевски, др Предраг Јовановић, др Никола Цимбаљевић
 • среда: доц. др Предраг Матић, др Миодраг Илић
 • четвртак: проф. др Горан Вучуревић, кл. асист. др Михаило Нешковић
 • петак: доц. др Бранко Лозук, доц. др Слободан Танасковић

Радно време васкуларне амбуланте: 08-14h.

Васкуларни конзилијум је високоспецијализовани тим који се свакодневно састаје ради доношења одлука о лечењу пацијената са обољењима крвних судова. Чланови конзилијума су васкуларни хирурзи, радиолози, ангиолози, неуролози и кардиолози.

На основу прегледа ординирајућег васкуларног хирурга и налаза адекватне дијагностике (КТ и МР ангиографија) доносе се индивидуализоване одлуке за лечење сваког пацијента. Такође, утврђује се степен хитности индикованих интервенција у односу на природу болести и смештајне капацитете наше клинике, те се пацијенти стављају на листе чекања.

Пацијенти се сами обавештавају о одлуци конзилијума телефонским путем, неколико дана након њеног доношења. Уколико је неоподно даље болничко лечење, пацијент ће благовремено бити обавештен о термину хоспитализације и о неопходној документацији, коју је потребно да прибави. За све додатне информације пацијенти могу да се обрате надлежним васкуларним хирурзима у термину њиховог амбулантног дана.

КОНТАКТ

Телефон:

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Email: dedinje@ikvbd.com