Рад на одељењу

Кабинет за Неуроангиологију је опремљен са три ултразвучна апарата. Годишње се обави између шест и седам хиљада ултразвучних прегледа свих великих крвних судова. Обзиром да се у нашој установи сваке године уради око 500 каротидних ендартеректомија, највећи број дијагностичких процедура су прегледи каротидних и вертебралних артерија. Преоперативно се ради прецизна процена морфологије каротидног плака и степена стенозе, а у постоперативном току пратимо резултате операција као и резултате интервентних радиолошких процедура. У нашем кабинету се раде и
ултразвучни прегледи артерија и вена горњих и доњих екстремитета, трбушне аорте и њених грана. Такође се обављају и консултативни неуролошки прегледи за пацијенте хоспитализоване на Институту.

Списак процедура

1. COLOR DOPLER УЛТРАСОНОГРАФИЈА:

  • каротидних и вертебралних артерија
  • артерија и вена горњих екстремитета
  • радијалне и улнарне артерије уз процену колатералног крвотока шаке у преоперативној припреми за кардиохируршку интервенцију
  • артерија и вена доњих екстремитета
  • површних и дубоких вена доњих екстремитета у преоперативној припреми за васкуларне и друге хируршке интервенције (ортопедија, абдоминална хирургија, гинекологија…)
  • абдоминалне аорте и висцералних артерија (реналне артерије…)
  • транскранијална дуплекс-сонографија

2. ПРЕГЛЕД НЕУРОЛОГА И АНГИОЛОГА

  • Преоперативни неуролошки преглед.
  • Неуролошко праћење и лечење пацијената у постоперативном периоду.

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Радно време:

радним данима од 8 – 19 часова

Потребна докукментација:

претходни ултразвучни налаз и отпусне листе уколико је лечен код нас

Амбуланта

У кабинету за Неуроангиологију се обављају амбулантни ултразвучни прегледи крвих судова као и прегледи хоспитализованих болесника. У оквиру преоперативне припреме се ради прецизна процена тежине болести на крвним судовима, а постоперативно се прате резултати хируршких (каротидна
ендартеректомија, bypass процедуре) и радиолошких интервенција (дилатација артерије, имплантација стента…).
Амбулантни прегледи се заказују преко ISIS-a у дому здравља.
Потребно је понети претходне ултразвучне налазе и отпусне листе уколико је болесник лечен код нас.
За преглед крвних судова није потребна посебна припрема, изузев за преглед трбушне аорте када се саветује посебна припрема (као за ултразвучни преглед абдомена) како би се боље приказала аорта и њене гране.
Радно време амбуланте је радним данима од 08-19 часова.

Контакт

Телефон:

  • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Факс:

Емејл: