Рад на одељењу

Кардиолошко-интернистичка евалуација пацијента који се примају ради хоспиталне дијагностике ( ултразвучна и радиолошка неинвазивна скенерска и инвазивна дијагностика) у склопу преоперативне евалуације и упућивања на хируршки васкуларни конзилијум.

Презентациј и евалуација пацијента и учешће у раду васкуларног хируршког конзилијума.

Кардиолошко-интернистичка преоперативна обрада и лечење пацијента који се примају ради планираних хируршких и инвазивних радиолошких васкуларних процедура.

Кардиолошко-интернистичко лечење пацијента након хируршких и инвазивних радиолошких васкуларних процедура.

Оптпуст и евентуална додатна кардиолошко-интернистичка абулантна контрола оперисаних пацијента са Клинике за васкуларну хирургију.

Списак процедура

Ехокардиографски прегледи – ултравучно сагледавање срца, његових структура и функционисања

Ултразвучни ангиолошки прегледи ултразвучно сагледавање великих артеријских и венских и крвних судова , њихове структуре и функционисања.

Холтер ЕКГа – једнодневно или вишедневно праћење електричне активности срца путем дигиталног ЕКГ записа.

Холтер крвног притиска – једнодневно праћење вредности и динамике крвног притиска

Ергометрија– тест оптерећења. Дијагностичка процедура којом се у напору прати електрична активност срца путем сталног ЕКГ записа, вредности крвног притиска и праћење симптома, све у напору прилагођеном појединачном пацијенту, ради одлуке о потреби инвазивне дијагностике-коронарографије односно сагледавања појаве аритмија у напору и динамике крвног притиска код пацијента на антихипертензивној терапији.

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Радно време:

Потребна докукментација:

Амбуланта

Кардиолошко-интернистичка евалуација пацијента који се примају ради амбулантне дијагностике ( ултразвучна и радиолошка неинвазивна скенерска дијагностика) у склопу преоперативне евалуације и упућивања на хируршки васкуларни конзилијум. 

Заказивање се врши преко ИЗИС система од стране специјалиста опште медицине или специјалиста других специјалности, за пацијенте које имају потребу за преглед ваксуалрног хирурга, амбулантних дијганостичких процедура (ангиолошки ултразвук , радиолошка дијагностика, скенери и слично.)

Контакт

Телефон:

  • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Факс:

Емејл: