Председник Надзорног одбора

  • Светозар Ћапин, дипл. машински инжењер из Београда

Чланови

  • Нађа Баранин, дипл. економиста из Београда
  • Др Дражен Јелача, Општа болница Панчево
  • Доц. др Ивана Петровић, НС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
  • Доц. др Слободан Танасковић, ВНС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“.