Научно – истраживачки рад обухвата све клинике медицинског сектора Института, а координише га Сектор за научно-истраживачки рад Института.

У овом сектору се:

планира надзире и евалуира израда научно-истраживачких и развојних пројеката
координира припремање и објављивање стручних и научних радова
планирају и координирају научни и технички послови у вези научно-истраживачког рада Института
припремају општи акти који уређују научно-истраживачку делатност Института

КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

01103601700

КОНТАКТ ОСОБЕ

Биљана Димитријевић, дипл. прав.
Александра Вукотић, дипл. прав.

Е-МАИЛ

[email protected]