Текући и планирани међународни научни пројекти

1) Употреба CMIC система у лечењу болесника са оштећеном функцијом леве срчане коморе (CE Mark студија)
Спонзор пројекта: Berlin Heals GmbH
Институција носилац пројекта: ИКВБ “Дедиње”, Mediziniche Hochshuhle Hannover, Немачка, Клиника за кардиохирургију КЦС
Главни истраживач: Проф. др Миодраг Перић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: асс. др Петар Вуковић, др Драгана Кочевић
Време трајања пројекта: 2020-2022.

2) Destiny студија HF 73B07
Спонзор пројекта: Phar-Olam International LLC
Институција носилац пројекта: ИКВБ “Дедиње”, мултицентрична студија
Главни истраживач: Проф. др Миодраг Перић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: проф. др Милован Бојић, проф. др Милорад Борзановић, др Маша Сушић, др Марина Здравковић, др Ивана Ђоковић, ММС Гордана Бранковић, ВМС Зорица Нешковић, ВМС Снежана Борић
Време трајања пројекта: 2020-2021.

3) ASP CAB студија
Спонзор пројекта: научна студија, није финансирана
Институција носилац пројекта: ИКВБ “Дедиње”, мултицентрична студија
Главни истраживач: др Милан Милојевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: асс. др Петар Милачић, др Ивана Петровић, проф. др Миодраг Перић
Време трајања пројекта: 2020-2022.

4) РОМА студија
Спонзор пројекта: научна студија, није финансирана
Институција носилац пројекта: ИКВБ “Дедиње”, мултицентрична студија
Главни истраживач: др Милан Милојевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: асс. др Петар Милачић, др Ивана Петровић, проф. др Миодраг Перић
Време трајања пројекта: раније започета студија, трајаће до укључивања 3500 болесника (мултицентрична, међународна студија)

5) SBC 007C201
Спонзор пројекта: Berlin Cure GMBH
Институција носилац пројекта: ИКВБ “Дедиње”, мултицентрична студија
Главни истраживач: др Драгана Кошевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: др Велибор Ристић, др Љубомир Ђоковић, проф. др Миодраг Перић, ВМС Снежана Борић, ВМС Светлана Јосифовић, ВМС Мирјана Нешовић, МСС Мирјана Ранковић
Време трајања пројекта: 2021-2024.

6) MET-REPAIR (MET: REevaluation for Perioperative cArdlac Risk: a prospective, multi-centre cohort study)
Спонзор пројекта: European Society of Anaesthesiology – ESA Институција
Носилац пројекта: University Hospital, Dilsseldorf, Germany
Главни истраживач: Giovanna Lurati Buse, PD Dr.
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: доц. др Драгана Унић- Стојановић
Време трајања пројекта: 3 месеца.

7) Пери-процедурална Студија Исхода код Старих (POSE).
Спонзор пројекта: научна студија, без екстерног финансирања
Институција носилац пројекта: Европска, мултицентрична, проспективна опсервациона кохортна студија
Главни истраживач: Prof. Dr. med. Mark Coburn
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: доц. др Драгана Унић – Стојановић
Време трајања пројекта: 3 месеца.

8) PAIN OUT – проспективна мултицентрична студија
Спонзор пројекта: EFIC European Pain Federation
Институција носилац пројекта: EFIC European Pain Federation
Главни истраживач: EFIC European Pain Federation
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: доц. др Драгана Унић – Стојановић
Време трајања пројекта: 21.09.2017-.

9) MASTER – MASked-unconTrolled hypertension management based on office BP or out-of-office (ambulatory) BP measurement
Спонзор пројекта: Institute Auxologico Italiano, Milano, Italy
Институција носилац пројекта: Institute Auxologico Italiano, Milano, Italy
Главни истраживач: проф. др Небојша Тасић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: др Данијела Тасић, др Биљана Деспотовић, др Милан Арсић, др Слађана Божовић-Огаревић, др Зорана Ковачевић, др Марко Филиповић
Време трајања пројекта: 2020-2021.

10) Asymptomatic Carotid Surgery Trial-2
Спонзор пројекта: Научна студија, без екстерног финансирања
Институција носилац пројекта: Nuffield Department of Surgical Sciences, University of Oxford, Oxford, England, UK
Главни истраживач: проф. Alison Halliday
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: академик проф. др Ђорђе Радак, проф. др Ненад Илијевски, асс. др Срђан Бабић, асс. др Слободан Танасковић, др Никола Алексић
Време трајања пројекта: 2020 – .

11) COVID-19 in hospitalised patients with preexisting CArdioVascular diseases and/or cardiac involvement and/or cardiovascular risk factors: the Global PCHF-COVICAV Registry
Спонзор пројекта: научни пројекат, без екстерног финансирања
Институција носилац пројекта: Zurich Heart Center, Unispital Zurich, Zurich, Switzerland
Главни истраживач: PD Dr. Andreas Flainmer
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: локални координатор кл. асс. др Горан Лончар
Време трајања пројекта: 2020 – .

12) ECG Screening to Identify Subjects at Risk for Coronavirus Infection- DISCOVER студија
Спонзор пројекта: научни пројекат, без екстерног финансирања
Институција носилац пројекта: Department of Cardiovascular Medicine, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Главни истраживач: Paul A. Friedman
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: локални координатор кл. асс. др Горан Лончар
Време трајања пројекта: 2020 – .

13) Stress Echo 2030
Спонзор пројекта: Institute of Clinical Physiology, National Research Council, Pisa, Italy
Институција носилац пројекта: Institute of Clinical Physiology, National Research Council, Pisa, Italy
Главни истраживач: проф. dr Eugenio Picano
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: академик емеритус проф. др Миодраг Остојиц, проф. др Александра Николић
Време трајања пројекта: 2020- .

14) Patient Blood Management Guidelines
Спонзор пројекта: European Associationfor Cardio-Thoracic Surgery and European Association of Cardiothoracic Anesthesiologists
Институција носилац пројекта: University Hospital Birmingham and VU Medical Center Amsterdam
Главни истраживач: др Милан Милојевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: н/а
Време трајања пројекта: 2020-2022.

15) Guidelines on Perioperative Medication
Спонзор пројекта: European Association for Cardio-Thoracic Surgery
Институција носилац пројекта: The Charite Center of Cardiovascualr Diseases and Hospital Santa Cruz
Главни истраживач: др Милан Милојевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: н/а
Време трајања пројекта: 2021-2023.

16) Expert Document on Post-Cardiotomy Extracorporeal Life Support
Спонзор пројекта: European Association for Cardio-Thoracic Surgery
Институција носилац пројекта: Maastrich University Medical Center and John Hopkins University Medical Center
Главни истраживач: др Милан Милојевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: н/а
Време трајања пројекта: 2018-2020.

17) Guidelines on Valvular Heart Disease
Спонзор пројекта: European Society of Cardiology and European Association for Cardio-Thoracic Surgery
Институција носилац пројекта: Bichat Hospital and University Heart Center Freiburg
Главни истраживач: др Милан Милојевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: н/а
Време трајања пројекта: 2018-2021.

18) The SYNTAX trial
Спонзор пројекта: Boston Scientific and Erasmus University Medical Center
Институција носилац пројекта: Erasmus University Medical Center, Leipzig Heart Center
Главни истраживач: др Милан Милојевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: н/а
Време трајања пројекта: 2016-2020.

19) The SYNTAXES study
Спонзор пројекта: German Heart Foundation and Erasmus University
Институција носилац пројекта: Erasmus University Medical Center
Главни истраживач: др Милан Милојевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: н/а
Време трајања пројекта: 2020-2023.

20) The EXCEL trial
Спонзор пројекта: Abbott Vascular and Cardiovascular Research Foundation
Институција носилац пројекта: Erasmus University Medical Center and Icahn School of Medicine at Mount Sinai
Главни истраживач: др Милан Милојевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: н/а
Време трајања пројекта: 2018-2025.

21) Myocardial Revascularization Trialist’ Collaboratioн
Спонзор пројекта: Erasmus University Medical Center
Институција носилац пројекта: Erasmus University Medical Center
Главни истраживач: др Милан Милојевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: н/а
Време трајања пројекта: 2017-2020.

22) Myocardial Revascularization Guidelines
Спонзор пројекта: European Society of Cardiology and European Association for Cardio-Thoracic Surgery
Институција носилац пројекта: not known at present
Главни истраживач: др Милан Милојевић
Учесници на пројекту из редова ИКВБ “ДЕДИЊЕ”: to be determined
Време трајања пројекта: 2021-2022.