УВОДНА РЕЧ

Неурокардиолошка лабораторија је формирана у октобру 2022 године под руководством Проф. Др Бранислава Миловановића као центар за кризе свести и Неурокардиологију и  јединствена у Европским па и светским оквирима јер је објединила више  центара на једном месту:

 • Центар за кризе свести, аритмије  и
 • Лабораторију за тестирање аутономног нервног система.

У рад центра су  укључени врхунски стручњаци из разних области медицине који се практично баве решавањем кључних проблема у клиничкој медицини, коришћењем физике и математике у анализи биолошких сигнала.

ИСТОРИЈА

Након добијања стипендије Енглеске владе пре 20 година професор Миловановић је едукован у референтној светској лабораторији у Лондону и  након повратка у земљу је личним залагањем развио нову научну дисциплину Неурокардиологију која је кључна у дијагностици криза свести,функционалном тестирању аутономног нервног система код свих болести и неинвазивној ризик стратификацији. Од посебног значаја је неурокардиолошко тестирање код пацијената са Long Covid синдромом и Синдромом хроничног умора, где је ова методологија кључна за дијагностику.

С обзиром да до сада не постоји центар у свету где је интегрисана неинвазивна  и инвазивна електрофизиологија и клиничко тестирање функције аутономног нервног система или такозвана Синкопа центар, формиран је национални, регионални и Европски центар за   неинвазивну електрофизиологију и функционално тестирање функције  аутономног нервног система,кризе свести,Лонг ковид синдром и синдром хроничног умора.

Пројекат развоја Неурокардиологије као нове и врло важне научне дисциплине је добио широку међународну подршку и признање. Организован је  Први светски конгрес из Неурокардиологије пре 11 година, са одржавањем годишњих конгреса једине такве врсте у свету у Београду. Ове године конгрес Neurocard се као увек одржава под покровитељством Европске академије наука и уметности и Интернационалног удружења за Холтер и неинвазивну кардиологије – ISHNE у суорганизацији са Институтом Дедиње. Пре 4 године у Београду је организован Светски конгрес из Неинвазивне електрокардиологије, који је био најуспешнији по броју предавача. Тестирање функције аутономног нервног система је кључна дијагностика за постављење дијагнозе код свих обољења и у свету се  ради у само малом броју центара због високософистициране опреме и сложености научног проблема који захтева едукацију кадра. Формирањем овог центра Институт Дедиње је стао уз раме са врхунским светским центрима где је развијена ова дијагностика као што је Мејо клиника и Универзитет Харвард.

О КЛИНИЦИ – ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА

Дијагностички програми у Неурокардиолошкој лабораторији:

 • Кардиологија: предикција кардиоваскуларног морталитета код инфаркта и осталих болести, дијагноза синкопе, испитивање хемодинамског одговора на лекове, неинвазивно мерење крвног притиска и хемодинамских параметара, терапијска обсервација након уградјивања паце макера, примена у интезивним негама, евалуација аутономног нервног система и барорефлексног сензитивитета, обсервација пацијената са трансплатираним срцем и др.
 • Неурологија: евалуација аутономног нервног система у свим неуролошким болестима, дијагностика аутономне неуропатије и барорефлексног сензитивитета, дијагноза синкопе и анализа перфузије мозга применом слободног канала за транскранијални доплер
 • Педијатрија: дијагноза узрока синкопе код деце и диференцијална дијагноза у односу на епилепсију
 • Нефрологија: обсервација пацијената на дијализи, превенција дијализне хипотензије, калкулација хемодинамских параметара, дијагноза уремијске неуропатије и дијабетичне нефропатије на основу раста тоталне периферне резистенције, препознавање нестабилних хипертензивних пацијената, евалуација одговора на вазоактивне лекове
 • Дијабетологија: рана дијагноза дијабетесне нефропатије и неуропатије, евалуација аутономног нервног система и барорефлексног сензитивитета, дијагноза синкопе, мерење хемодинамских параметара
 • Урологија: дијагностика органских узрока еректилне дисфункције
 • Гастроентерологија: иритабилни колон, улцерозни колитис, гастроезофагеални рефлукс, цироза јетре, фармакологија
 • Реуматологија: реуматоидни артритис, лупус, склеродермија и др.
 • Пулмологија: sleep apnea, астма, фармакологија
 • Фармакологија: нови револуционарни начин испитивања хемодинамског одговора на примену лекова
 • Психологија и психијатрија: психолошки статус и аутономни нервни систем, фармакологија, психосоматика
 • Онкологија: тестирање кардиотоксичности цитостатика
 • Спортска медицина: тестирање кардиоваскуларног ризика код спортиста
 • Нелинеарна физика и математика: анализа биолошких сигнала у болестима и фармакологији
 • Научноистраживачки рад: сарадња са најпознатијим лабораторијама у свету

ЗАОПОСЛЕНИ

 • Проф. др Бранислав Миловановић
 • Др Никола Марковић
 • Зорица Јанковић – медицинска сестра
 • Маријана Великић – медицинска сестра