Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње

Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње” је једна од водећих здравствених установа у Србији и на Балкану која пружа здравствене услуге из домена кардиологије, кардиохирургије, васкуларне хирургије, трансплантације и др.