Институт за кардиоваскуларне
болести Дедиње

Хероја Милана Тепића бр. 1
11040 Београд