Помоћник директора за немедицинске послове

Бојана Поповић, маст.екон.
(+381 11) 3601 806
[email protected]

Божинка Томашевић, дипл.екон.
(+381 11) 3601 612
[email protected]
Драгица Скочић, дипл. инж.
(+381 11) 3601 606
[email protected]
Наташа Елезовић, дипл. прав.
(+381 11) 3601 700
[email protected]
Александар Томић, дипл. инж.
(+381 11) 3601 735
[email protected]
 Ненад Петковић, инж.
(+381 11) 3601 691
[email protected]