ВАШ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУТ ЗА СРЦЕ И КРВНЕ СУДОВЕ

ВАШ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУТ ЗА СРЦЕ И КРВНЕ СУДОВЕ

Управа Института

Доц. др Драгана Унић Стојановић

Биографски подаци

Доцент др сц. мед. Драгана Унић-Стојановић је рођена 1975. године у Трстенику, Србија, где је завршила Гимназију. Медицински факултет Универзитета у Београду уписала је школске 1994/1995. године. Дипломирала је 2000. године са просечном оценом 9,46 (девет и четрдесет шест). Последипломске магистарске студије из области Клиничке фармакологије и терапије завршила је 2010. године, и магистарску тезу под називом „Утицај епидурално примењених различитих концентрација бупивакаина на морбидитет и морталитет болесника подвргнутих елективној хирургији абдоминалне аорте“ (ментор пpоф. др сц. мед. Нада Поповић) одбранила је 28.јуна 2010. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Специјалистички испит из Анестезиологије са реаниматологијом положила је 2006. године са одличном оценом. Докторску дисертацију под називом „Улога копептина као дијагностичког и прогностичког биомаркера у каротидној хирургији“ одбранила је 7. септембра 2016. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Ужу специјализацију из кардиоваскуларне и торакалне анестезиологије завршила је 7. септембра 2020. године одбраном рада „Постоперативна терапија бола код кардиохируршких болесника“.

Др Драгана Унић-Стојановић је обавезни лекарски стаж завршила на Медицинском факултету Универзитета у Београду у периоду од новембра 2000. до новембра 2001. године. Од октобра 2002. до јула 2006. године, као специјализант из Анестезиологије са реаниматологијом, запослена је на Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд. Обавља посао специјалисте Анестезиологије са реаниматологијом у Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд, од јула 2006. године до данас. Била је шеф Одсека васкуларних анестезија Клинике за анестезију и интензивно лечење ИКВБ Дедиње Београд, од децембра 2016.г. до маја 2019.год, помоћник директора за медицинске послове Института за кардиоваскуларне болести је од маја 2019 до јуна 2023. и од октобра 2023.год. до данас и даље. Управник је клинике за анестезију и интензивно лечење у Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње од октобра 2020.г. и даље. Била је координатор болнице Института за кардиоваскуларне болести Дедиње током ковид пандемије.

Од  2014-2021. године др Драгана Унић-Стојановић ради као клинички асистент на катедри за хирургију са анестезиологијом (ужа област – анестезиологија).  Од октобра 2021.г. ради као доцент на предмету Хиругија са анестезиологијом на Медицинском факултету у Београду.

Др Драгана Унић-Стојановић од септембра 2015. до 2018. године обављала улогу секретара Катедре за специјалистичку наставу анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије.

Као члан кардиохируршке екипе Института за кардиоваскуларне болести Дедиње успешно је учествовала у едукацији лекара специјалиста анестезиологије из Ниша у циљу њиховог оспособљавања за самостално извођење кардиохируршких процедура.

Др Драгана Унић-Стојановић је била главни локални истраживач у ИКВБ Дедиње у више мултицентричних студија које је спровело Европско удружење анестезиолога (European Society of Anaesthesiology (ESA)): POPULAR, MET-REPAIR (MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk: a prospective, multi–centre cohort study – MET: REevaluacija perioperativnog srčanog rizika: prospektivna multicentrična kohortna studija), ETPOS, Пери-процедурална студија исхода код старијих (POSE). Учествовала је у пројекту Универзитета у Јени „Working with healthcare providers to optimize management of perioperative pain: a multi-centre project in 8 countries in Europe“ регистрован као Clinical trials.gov, NCT02083835.

Др Унић-Стојановић је похађала већи број курсева континуиране медицинске едукације у организацији Медицинског факултета Универзитета у Београду и Секције за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола Срспког лекарског друштва, као и националних и интернационалних састанака у области анестезиологије и интензивне медицине у земљи и иностранству.

12/2005            Стипендиста Postgraduate Assembly in Anesthesiology (PGA) Државног Њујоршког Удружења Анестезиолога (NYSSA), 59th PGA, Њујорк, САД

03/2013            Студијско усавршавање у области Анестезије, Интензивне медицине, Стипендиста Америчко Аустријске Фондације (ААФ). Salzburg Cornell Weill Seminar in Anesthesilogy, приказ случаја, Салцбург, Аустрија

05/2015           Похађала Teach the Teacher course, у организацији European Society of Anesthesiology ESA, Мехелен, Белгија

11/2017            HeartWare Training program Leiden University Medical Center, Лајден, Холандија

Др Драгана Унић-Стојановић је члан европског удружења кардиоторакалних анестезиолога (ЕАCТА), члан европског удружења анестезиолога, Српског удружења анестезиолога (УАИС), Друштва интензивиста Србије и Српског лекарског друштва. Члан је Уређивачког одбора часописа Serbian Journal of Anaesthesia and Intensive Therapy од 2017 године. Има интезивну сарадњу са Европским удружењем кардиоваскуларних анестезиолога (EACTA) од 2017. године, у оквиру којег је члан васкуларног подкомитета (2017- 2022), као и члан сталног Едукационог комитета истог удружења (2017- 2022).

Добитник је Сребрне медаље „Север Ковачев“ за изузетан допринос развоју Удружења анестезиолога и интензивиста Србије у периоду 2014.-2018. године које додељује исто удружење, на 13. Конгресу Удружења анестезиолога и интензивиста Србије одржаног 23. новембра 2018. године у Београду.

Одржала је више предавања по позиву на конгресима анестезиолога у земљи и иностранству.

Рецензирала је радове за неколико часописа: BMC Anesthesiology, Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, Vojnosаnitetski pregled i Signa vitae.

Неки од публикованих радова који су објављени у научним часописима међународног значаја :

 1. Babic SD, Radak DJ, Sotirovic VA, Unic-Stojanovic DR, Babic DS, Popov PZ, Sagic DZ. Technical Strategy in a Patient with Symptomatic Thoracic Aneurysm Near the Origin of the Left Subclavian Artery and Left Internal Thoracic Artery Coronary Graft. J Cardiothorac Surg 2012; 27(6): 725-727.
 2. Unic-Stojanovic D, Babic S, Neskovic V. General versus Regional Anesthesia for Carotid Endarterectomy. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013; 27(6):1379-1383.
 3. Unic-Stojanovic D, Isenovic ER, Jovic M, Maravic-Stojkovic V, Miljkovic M, Gojkovic T, Milicic B, Bogdanovic N, Radak D. Copeptin levels do not correlate with cross-clamping time in patients undergoing carotid endarterectomy under general anesthesia. Angiology 2016; 67(10): 951-960.
 4. Vukovic P, Peric M, Radak S, Aleksic N, Unic-Stojanovic D, Micovic S, Stojanovic I, Milojevic P. Preoperative insight into the quality of radial artery grafts. Angiology 2017;68(9):790-794.
 5. Neskovic V, Milojevic P, Unic-Stojanovic D, Slavkovic Z. Blood transfusion in cardiac surgery: does choice of anesthesia or type of surgery matters? Vojnosanit Pregl 2013; 70(5): 439-444.
 6. Neskovic V, Milojevic P, Unic-Stojanovic D, Ilić I, Slavkovic Z. High thoracic epidural anesthesia in patients with synchronous carotid endarterectomy and off-pump coronary artery revascularization Vojnosanit Pregl 2013; 70(12):1132-37.
 7. Djukanovic B, Slobodan Micovic S, Stojanovic I, Unic-Stojanovic D, Birovljev S, Vukovic P. The current role of surgery in treating adult patients with patent ductus arteriosus. Congenit Heart Dis 2014;9(5):433-437.
 8. Jovic M, Unic-Stojanovic D, Isenovic E; Manfredi R; Cekic O, Ilijevski N; Babic S, Radak Dj. Anesthetics and cerebral protection in patients undergoing carotid endarterectomy. J Cardiothorac Vasc Anesth 2015; 29(1): 178-184.
 9. Unic-Stojanovic D, Radak Dj, Gojkovic T, Matic P, Ranković Lj, Jovic M. Anesthesia for carotid endarterectomy: where do we stand at present? Signa Vitae 2015;10(2):22-35.
 10. Nezic D, Spasic T, Micovic S, Kosevic D, Petrovic I, Lausevic-Vuk Lj, Unic-Stojanovic D, Borzanovic M. A Consecutive Observational Study to Validate EuroSCORE II Performances on a Single-Centre, Contemporary Cardiac Surgical Cohort. J Cardiothorac Vasc Anesth 2016; 30(2):345-51.
 11. Radak Dj, Tanasković S, Unić-Stojanović D, Jović M, Babić S,
  Sagić D. Hybrid Procedure for a Descending Thoracic and Subclavian Artery Aneurysm in a Patient with Previous Abdominal Aortic Surgery: Case Report. Srp Arh Celok Lek 2015;143(7-8):464-466.
 12. Unic-Stojanovic D, Jovic M. Local anaesthesia for carotid endarterectomy. Con: decrease the stress for all. Eur J Anaesthesiol 2016; 33(4):238-40.
 13. Unic-Stojanovic D. Reply to: regional or general anaesthesia for carotid endarterectomy. Eur J Anaesthesiol 2017; 34(1): 46–47.
 14. Tomic S, Tomislav Nikolic AT, Unic-Stojanovic D, Micovic S. Complete thrombosis of the ductus arteriosus could be the option to be alive in the seventh decade of life without specific symptoms. Kardiol Pol 2017;75(9):936.
 15. Golubović M, Stanojević D, Jovanović N, Lazarević M, Perić V, Milić D, Unić- Stojanović D, Marković D, Stošić B, Stepanović N, Janković R. Mid-regional pro-adrenomedulin as a marker of perioperative mortality in non-cardiac surgery – letter to the editor (research letter). Vojnosanit Pregl 2018: 1-2.
 16. Jankovic A, Zakic T, Milicic M, Unic-Stojanovic D, Kalezic A, Korac A, Jovic M, Korac B. Effects of remote ischaemic preconditioning on the internal thoracic artery nitric oxide synthase isoforms in patients undergoing coronary artery bypass grafting Antioxidants 2021; Nov 29;10(12):1910.
 17. Stamenkovic DM, Bezmarevic M, Bojic S, Unic-Stojanovic D, Stojkovic D, Slavkovic DZ, Bancevic V, Maric N, Karanikolas M. Updates on wound infiltration use for postoperative pain management: a narrative review J Clin. Med. 2021; Oct 11;10(20):4659.
 18. Ilic I, Zdravkovic M, Timcic S, Unic-Stojanovic D, Bojić M, Loncar G. Pneumonia in medical professionals during COVID-19 outbreak in cardiovascular hospital International Journal of Infectious Diseases 2021; 103:188-193.
 19. Tanaskovic S, Sagic D, Radak D, Antonic Z, Kovacevic V, Vukovic M, Aleksic N, Radak S, Nenezic D, Cvetkovic S, Isenovic E, Vucurevic G, Lozuk B, Babic A, Babic S, Matic P, Gajin P, Unic-Stojanovic D, Ilijevski N. Carotid restenosis rate after stenting for primary lesions versus restenosis after endarterectomy with creation of risk index. J Endovasc Ther. 2022:15266028221091895.
 20. Milan Z, Katyayani K, Cubas G, Unic-Stojanovic D, Cooper M, Bras P, Macmillan J. Trends in transfusion practice over 20 years in paediatric liver transplant programme Vox Sanguinis 2019 May;114(4):355-362. DOI: 10.1111/vox.12771.
 21. Erdoes G, Vuylsteke A, Uwe Schreiber J, Alston RP, Howell SJ, Wouters PF, Guarracino F, Unic-Stojanovic D, Hernandez Martinez A, Vives M, Gaudard P, Burtin P, Bettex D, Granel M, Szekely A, Maaten J, Antoniou T, Jiménez MJ, Szegedi L, Seeberger M, Erb JM, Singh R, von Dossow V, Matute P, Rosseel P, Marczin N, Landoni G, Wilkinson K, Diprose P, Mukherjee C, Paternoster G, R.El-Tahan M. European Association of Cardiothoracic Anesthesiology (EACTA) Cardiothoracic and Vascular Anesthesia Fellowship Curriculum: First edition.. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2020; 34 (5):1132-1141.
 22. Ilijevski N, Atanasijević I, Lozuk B, Gajin P, Matić P, Babić S, Sagić D, Unić-Stojanović D, Tanasković S. Direct Ischemic Postconditioning After Carotid Endarterectomy in the Prevention of Postoperative Cerebral Ischemic Complications-Observational Case-Control Study. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2022 Jan-Dec;27:10742484221137489. doi: 10.1177/10742484221137489.
 23. Erdoes G, Wouters PF, Alston RP, Schreiber JU, Bettex D, Antoniou T, Benedetto M, Bouchez S, Szegedi L, Wilkinson K, Landoni G, Treskatsch S, Matute P, von Dossow V, Van Beersel D, Unic-Stojanovic D, Momeni M, Gaudard P, Szekely A, Burtin P, Flo-Forner A, Neto CN, Fassl J, Granell M, Erb JM, Navarro-Ripoll R, Vives M, Fetouh FA, Howell SJ, Marczin N, Martinez AH, Vuylsteke A, El-Ashmawi H, de Arroyabe BML, Mukherjee C, Rex S, Paternoster G, Guarracino F, El-Tahan MR. European Association of Cardiothoracic Anesthesiology and Intensive Care (EACTAIC) Fellowship Curriculum: Second Edition. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2022 Sep;36(9):3483-3500. doi: 10.1053/j.jvca.2022.05.022. Epub 2022 May 21. PMID: 35718622.
 24. El-Tahan M, Erdoes G, der Ma aten J, Wilkinson K, Kousi T, Antoniou T, Dossow V, Nigro Neto C, Schindler E, Székely A, FloForner A, Wouters PF, Guarracino F, Burtin P, Unic-Stojanovic D, UweSchreiber J, Matute P, Aboulfetouh F, Navarro-Ripoll R, Fassl J, Bettex D, Benedetto M, Szegedi L, Alston P, Landoni G, Granell M, Gaudard P, Treskatsch S, Van Beersel D, Vuylsteke A, Howell S, Janai AR, Martinez AH, Erb J, Vives M, El-Ashmawi H, Rex S, Mukherjee C, Paternoster G, Momeni M. European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology and Intensive Care Pediatric Cardiac Anesthesia Fellowship Curriculum: First Edition. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2022 Mar;36(3):645-653.
 25. Stamenkovic DM, Ahmad JG, Corso RM, Unic Stojanovic D, Radabaugh JP, Citardi MJ, Cattano D. Perioperative management and surgical field optimization in functional endoscopic sinus surgery. Minerv a Anestesiol. 2023 Feb 21. doi: 10.23736/S0375-9393.22.16887-2.
 26. Stamenkovic D, Baumbach P, Radovanovic D, Novovic M, Ladjevic N, Dubljanin Raspopovic E, Palibrk I, Unic-Stojanovic D, Jukic A, Jankovic R, Bojic S, Gacic J, Stamer UM, Meissner W, Zaslansky R. The Perioperative Pain Management Bundle is Feasible: Findings from the PAIN OUT Registry. Clin J Pain. 2023 Aug 17. doi: 10.1097/AJP.0000000000001153.
 27. Matic P, Cejic Đ, Tanaskovic S, Unic-Stojanovic D, Nenezic D, Radak Đ. Results of simultaneous application of hyperbaric oxygen and negative pressure wound therapy in diabetic foot ulcers treatment, International Journal of Diabetes in Developing Countries 2019; 39(4): 654-658.
 28. Obradovic M, Bogdanovic N, Stanimirovic J, Unic-Stojanovic D, Radak Dj, Isenovic RE. Hypothesis related to the regulation of inducible nitric oxide synthase during carotid endarterectomy. Medical Hypotheses 2019 Jan;122:16-18.
 29. Ilić I, Janićijević A, Obradović G, Stefanović M, Kafedžić S, Živanić A, Vidaković R, Unić-Stojanović D, Stanković I. A complete versus inducible ischemia-guided revascularization after a culprit-only primary percutaneous coronary intervention in multivessel coronary artery disease – a pilot study Srp Arh 2021; 149 (3-4): 161-166.
 30. Jovicevic M, Unic-Stojanovic D,  Djukic S,  Brkic S,  Djokovic I,  Rankovic-Nicic Lj, Tanaskovic S, Cirkovic I. Ralstonia pickettii bacteremia in a cardiac surgery patient in Belgrade, Serbia. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 2022 Mar 17.
 31. Ranković-Ničić L, Unić-Stojanović D, Milošević M, Mićović S, Ivošević T, Stojicic M, Otašević P. Predictors of early deterioration of renal function in patients older than 70 years undergoing valvular surgery. The Heart Surgery Forum, 2022; 25(2), E196-E203.
 32. Ilic I, Unic-Stojanovic D, Loncar G. Influenza immunization and COVID-19-can viral structure be responsible for the effect? International Journal of Infectious Diseases : IJID : Official Publication of the International Society for Infectious Diseases. 2021 Jul;110:330-331. (letter to the editor)
 33. Kirmeier E, Eriksson LI, Lewald H, et al POPULAR collaborators (collaborator Unic-Stojanovic D). Post-anaesthesia pulmonary complications after use of muscle relaxants (POPULAR): amulticentre, prospective observational study The Lancet Respiratory Medicine 2019Feb;7(2):129-140.
 34. Landoni G, Lomivorotov VV, Nigro Neto C, et al. the MYRIAD Study Group (collaborator Unic-Stojanovic D). Volatile Anesthetics versus Total Intravenous Anesthesia for Cardiac Surgery The New England Journal of Medicine 2019 arr 28; 380(13):1214-1225.
 35. POSE-Study group (collaborator Unic-Stojanovic D). Peri-interventional outcome study in the elderly in Europe A 30-day prospective cohort study Eur J Anaesthesiol 2021; 38:1–12
 36. Kowark M A, Berger M, Rossaint R, Schmidy M, Coburny M, and the POSE- Study group (collaborator Unic-Stojanovic D). Association between benzodiazepine premedication and 30-day mortality rate A propensity-score weighted analysis of the Peri-interventional Outcome Study in the Elderly (POSE) Eur J Anaesthesiol 2021; 38:1–9 .
 37. Grüßer L, Keszei A, Coburn M, Rossaint R, Ziemann S, Kowark A; ETPOS Study Group. (collaborator Unic-Stojanovic D). Intraoperative transfusion practices and perioperative outcome in the European elderly: A secondary analysis of the observational ETPOS study. PLoS One. 2022 Jan 4;17(1):e0262110. doi: 10.1371/journal.pone.0262110. PMID: 34982801; PMCID: PMC8726458
 38. PAIN OUT Research Group Jena; Chinese PAIN OUT network; Dutch PAIN OUT network; Méxican PAIN OUT network; Serbian PAIN OUT network (collaborator Unic-Stojanovic D); Spanish PAIN OUT network; French PAIN OUT network; Italian PAIN OUT network; Swiss PAIN OUT network; Irish PAIN OUT network; Belgian PAIN OUT network, Zaslansky R. Status quo of pain-related patient-reported outcomes and perioperative pain management in 10,415 patients from 10 countries: Analysis of registry data. Eur J Pain. 2022 Aug 23. doi: 10.1002/ejp.2024. Epub ahead of print. PMID: 35996995.
 39. Lurati Buse GA, Mauermann E, Ionescu D, Szczeklik W, De Hert S, Filipovic M, Beck-Schimmer B, Spadaro S, Matute P, Bolliger D, Turhan SC, van Waes J, Lagarto F, Theodoraki K, Gupta A, Gillmann HJ, Guzzetti L, Kotfis K, Wulf H, Larmann J, Corneci D, Chammartin-Basnet F, Howell SJ; (collaborator Unic-Stojanovic D) MET: Reevaluation for Perioperative Cardiac Risk investigators. Risk assessment for major adverse cardiovascular events after noncardiac surgery using self-reported functional capacity: international prospective cohort study. Br J Anaesth. 2023 Jun;130(6):655-665. doi: 10.1016/j.bja.2023.02.030.