• +381 (0) 11 3601 700

 • dedinje@ikvbd.com / pohvaleizalbe@institutdedinje.org

Управни и надзорни одбор

Управни и надзорни одбор

Управни и надзорни одбор2023-08-18T14:51:54+02:00

Председник Управног одбора

 • Академик проф. др Јован Хаџи-Ђокић

Чланови

 • Проф. др Марија Јовић, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • Др Драган Вељић, дипл. прав. из Београда
 • Доц. др Бранко Лозук, НС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
 • Клин. асист. др Горан Лончар, ВНС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“.

Председник Надзорног одбора

 • Светозар Ћапин, дипл. машински инжењер из Београда

Чланови

 • Нађа Баранин, дипл. економиста из Београда
 • Др Дражен Јелача, Општа болница Панчево
 • Доц. др Ивана Петровић, НС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
 • Доц. др Слободан Танасковић, ВНС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“.

Председник Етичког одбора

 • Др Синиша Јагодић

Заменик председника

 • Доц. др Предраг Гајин

Чланови Етичког одбора

 • Др Владимир Ковачевић
 • Др Велибор Ристић
 • Др Милан Вуковић
 • Клин.асист.др Саша Боровић
 • Др Анита Поповић
 • Др Љубомир Ђоковић
 • Наташа Елезовић, дипл.прав.

Председник Стручног савета

 • Проф. др Александра Николић

Заменик председника

 • Доц. др Милан Добрић

Чланови Стручног савета

 • Др Саша Хинић
 • Др Милан Ћирковић
 • Др Сандра Гајић
 • Доц. др Предраг Матић
 • Клин.асист. др Иван Илић
 • Др Драгана Кошевић
 • Зорица Васић, главна сестра Института

Председник Научног већа
Клин. асист. др Горан Лончар, Виши научни сарадник

Заменик председника
Доц. др Ивана Петровић, Научни сарадник

Секретар
Доц. др Оливера Ђокић, Научни сарадник

ЧЛАНОВИ НАУЧНОГ ВЕЋА

 • Проф. др Милован Бојић, научни сарадник
 • Проф. др Милош Стојиљковић, научни сарадник
 • Доц. др Слободан Танасковић, виши научни сарадник
 • Др Милан Милојевић, виши научни сарадник
 • Доц. др Бранко Лозук, научни сарадник
 • Доц. др Слободан Мићовић, научни сарадник
 • Доц. др Предраг Матић, научни сарадник
 • Доц. др Драгана Унић-Стојановић, научни сарадник
 • Доц. др Петар Вуковић, научни сарадник
 • Клин.асист. др Иван Илић, научни сарадник
 • Клин.асист.др Ивана Буразор, научни сарадник
 • Клин.асист. др Саша Боровић, научни сарадник
 • Прим. др Мирко Чолић, научни сарадник
 • Др Ружица Јурчевић, научни сарадник
 • Доц. др Слободан Томић, научни сарадник
Go to Top