Неинвазивна дијагностика већине васкуларних обољења се заснива на ултразвучном прегледу. На нашем Институту сваке године уради се више од 20.000 прегледа из области опште ангиологије и неуроангиологије. Поред ултразвучног прегледа артерија врата, обавља се и ултразвучни преглед радијалних артерија у циљу процене подобности за операцију срца, а у ретким случајевима ултразвучни преглед бубрежних артерија и вена доњих екстремитета.