Facebook

Instagram

Контакт особе

Снежана Шкулетић, дипл. новинар
Весна Вељић, дипл. новинар

Служба за односе са јавношћу

Тел: 011/3601-621
е- мејл: kongresi@ikvbd.com