Председник Управног одбора

  • Академик проф. др Јован Хаџи-Ђокић

Чланови

  • Проф. др Марија Јовић, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
  • Др Драган Вељић, дипл. прав. из Београда
  • Доц. др Бранко Лозук, НС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
  • Клин. асист. др Горан Лончар, ВНС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“.