Аритмија представља „ненормалан“ срчани ритам, а обично уклјучује непроавилности у брзими и редоследу рада срца што се јасно може видети на ЕКГ запису. Све аритмије, нарочито оне хроничне могу да угрожавају рад срца, тиме што доводе до оштећења и последичног слабљења срчаног мишића.
Катетерска аблација је интервенција којом се уз помоћ посебних катетера користећи различите изворе енергије елиминише ткиво одговорно за аритмију.
Катетерска аблација као метода примењује се са различитом стопом успешности код готово свих врста аритмија, нарочито код пацијената код којих контрола симптома и/или излечење није могуће уз примену лекова.

Пацијенти ефикасним радом наше службе на време добијају све неопходне информације везане за припрему планиране процедуре. Припрема започиње прикупљањем неопходне административне документације (упут за болничко лечење одобрено код надлежне комисије), као и медицинске документације која подразумева анализе крви у виду крвне групе, крвне слике, електролитног статуса, хепатограма, бубрежних ретената, коагулациони статус код пацијена на антикоагулантној терапији, као и евентуално обустављање актелне терапије за поједине врсте аритмија, ради могућности изазивања исте у строго контролисаним условима у току саме интервенције.

На дан пријема пацијент се упише на шалтер Инситута и бива медицински обрађен од стране лекара на пријему (Амбуланта 1). Ту се врши провера приложених анализа, поново се пацијету детаљно објасни сврха интервенције као и евентуалне последице, након чега се упућује на даљу евалуацију на одељење. На одељењу се изврше последње провере, витални параметри, пацијенту се урадни додатна дијагностика уколико је нопходно (трансторакални и трансезофагусни ултразвук, скенер грудног коша).

Најчешће се процедура изводи у свесној аналгезији, пласирањем посебно дизајнираних катетера преко крвних судова (артеријских и венских), у пределу препоне, као и ређе кроз зид грудног коша када се место аритмије налази са спољашње стране срчаног мишића. Трајање процедура варира од степена комплексности исте од 30-ак минута, па до више сати. Неким врстама интервецнија неопходно је изазивање саме аримије у току интервеције, према томе адекватна припрема је од изузетне важности ради извођења ових интервенција.
Након саме процедуре пацијент се упућује на одељење где се додатно евалуира витални статус, ЕКГ се потврђује у ком је ритму након интервенције те се дан након исте планра отпуст на кућно лечење. У зависности од саме аритмије као и процене успешности саме аблације пацијент се отпуша са или без досадашње терапије уз информисање о даљем начину живота као и о терминима следећих контрола.

Компликације самих процедура су изузетно ретке, с обзиром да их изводе искусни стручњаци са вишегодишнјим искуством у овој области школовани у најеминентнијим утановама у Европи и свету. Најчешће компликације се односе на повреде крвног суда на местима проласка катетера у виду подлива отока, док су знатно ређе компликације које се односе на појаву крви у срчаној кеси, емболизацијама, повреди инервације дијафрагме итд.