ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кардиохируршки конзилијум представља Тим за Срце, јединствено тело Института Дедиње. Њега чине: кардиохирург, инвазивни кардиолог, инвазивни радиолог и клинички кардиолог свакодневно. Према потреби у његов проширени састав улазе: анестезиолог, васкуларни хирург, интензивиста и све остале специјалности за којима постоји у том тренутку потреба. Конзилијум се бави свакодневним доношењем одлука о начину лечења болесника који су већ хоспитализовани на нашем Институту и који долазе у наше амбуланте: кардиолошке, кардиохируршке, васкуларне, ехокардиографске, аритмолошке и ергометрију. Јединственост нашег Тима за Срце јесте да је отворен за доношење одлука на основу урађених процедура и у другим установама у целој Србији и ширем региону. Тиме Институт Дедиње има значајну листу донешених индикација на основу којих се формира листа чекања (на коју се уписују СВИ болесници који су предали документацију на основу урађених прегледа и спроведених процедура) која обухвата све наведене болеснике.

Координатор рада конзилијума Мр сци мед Драгана Шаренац, спец. интерне медицине, субспецијалиста кардиологије.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Неопходно је доставити одговарајућу и комплетну документацију да би Конзилијум могао да донесе валидне и правилне одлуке о даљем начину лечења.

Потребна документација за мишљење Кардиохируршког конзилијума обухвата:

 • Упут за специјалистички преглед (за болеснике ван Београда оверен од стране надлежног фонда здравственог осигурања)
 • Могу бити упућени од стране интернисте (општег) и кардиолога
 • Снимак коронарографије: пожељан је ЦД, уколико није могуће долази у обзир УСБ
 • Налаз ултразвука срца (ТТЕ)
 • Претходна медицинска документација
  • отпусно писмо установе где је рађена коронарографија
  • ехокардиогафски налаз
  • МДЦТ налаз уколико га поседује
  • ОБАВЕЗАН специјалистички извештај о САДАШЊЕМ клиничком стању болесника (ради стратификације ризика и одговарајућег
  • временског оквира-тајминг-лечења)
  • специјалистички извештај и/или отпусна листа везана за ДРУГА обољења од којих се болесник лечи, било да је хронични болесник или да се
  • ради о акутном стању
  • обавезан је податак о могућим алрегијама на неки лек
  • сва остала одговарајућа документација која би могла да утиче на доношење одлуке
  • пожељно је приложити скорији лабораторијски извештај ККС и основну биохемију
  • Ро пулмо, очитан или на диску

Одлука Конзилијума у виду мишљења Кардиохируршког конзилијума (у својој специфичној форми) доставља се болеснику у року од 7 дана. Подизање документације обавља се на главном шалтеру Института.

Често се дешава да је потребна додатна дијагностика, преглед, налаз који Конзилијум тражи ради доношења одлуке, те се документација доставља назад болеснику да се ураде додатне анализе. На тај начин не треба да буду збуњени болесници који желе да добију одлуку како да се даље лече, већ је потребно спровести до краја тражене анализе и резултате, понекад у више наврата, све у циљу доношења правог мишљења о одлуци за њихово даље лечење.

РАДНО ВРЕМЕ

Документацију за Кардиохируршки конзилијум можете предати/подићи на главном шалтеру Института сваког радног дана:

Подизање документације од 11 до 13 часова.

Контакт

Телефон:

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700