ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Болесници се примају на Одељење кардиологије према претходно заказаним терминима. Сваки болесник на пријему треба да донесе сву расположиву медицинску документацију, анализе крви и биохемије не страије од 15 дана, крвну групу (уколико се раде интервентне процедуре) као и претходно урадјене специфично затражене тестове (тест оптерећења, ИНР, време крварења, stress тест, МДЦТ коронарографија и слично). Пријему болесника врше се у амбуланти за пријеме болесника радним данима од 07 и 30 до 12 и 30. Током боравка на Одељењу болесник је дужан да слуша савете лекара и медицинског особља.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

За кардиохируршку операцију потребно је доставити следеће лабораторијске анализе:

 • ККС (Комплетна крвна слика) и СЕ (седиментација еритроцита)-(не старије од 15 дана)
 • Биохемијска анализа крви (калијум, натријум, билирубин, уреа, укупни протеини, ЦРП)-(не старије од 15 дана)
 • Коагулациони статус (Д-димер, ИНР,време крварења и фибриноген)-(не старије од 15 дана)
 • Биохемијска анализа урина-(не старије од 15 дана)
 • Т3,Т4,ТСХ (валидност 3 месеца)
 • Крвна група
 • Уколико пацијент узима антикоагулантне лекове типа Синтром, Фарин,Синцум и сл.,обавезно је да консултују лекара и прекину са узимањем истих 5-7 дана пре заказане операције
 • Радиографија грудног коша
 • Брис носа и грла
 • Уколико је пацијенту индикована хируршка замена аортне или митралне валвуле, потребно је доставити потврду стоматолога о уредном стоматолошком статусу
 • Уколико пацијент болује од неких пратећих болести, потребно је доставити мишљење ординирајућег специјалисте који лечи болесника са сагласношћу да се могу оперисати

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА

07:30 – 11:00

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријем на Институт Дедиње обавља се у кардиохируршкој амбуланти – Амбуланта бр 1, радним данима од 8:00-11:00. Болесник коме је претходно заказан пријем треба да поседује уредно припремљену документацију како би се пријем у болницу обавио на брз и ефикасан начин. Лекар у пријемној кардиохируршкој амбуланти процењује здравствено стање болесника, као и претходно тражене анализе и прегледе. Уколико је захтевана документација некомплетна, или постоји здравствено стање које може угрозити безбедност болесника током кардиохируршке операције, може доћи до одлагања пријема.
Из овог разлога, најљубазније молимо болеснике да на пријему поседују уредну и потпуну медицинску документацију уз обавезан оверен упут за болничко лечење за Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње.
Евентуално одлагање пријема услед медицинских разлога је у најбољем интересу болесника и његове безбедности током хируршке интервенције. Одмах након комплетирања документације или санације евентуалних здравствених проблема због којих је пријем одложен, болесник ће добити нови термин за операцију у што скоријем временском року.
Након провере здравственог стања болесника као и потребне медицинске документације, болеснику се отвара историја болести и одлази на Одељење преоперативне припреме Клинике за кардиохирургију који се налази на III спрату Института.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

За пријем на Одељење преоперативне припреме потребно је приложити следећу документацију:

 • Упут за болничко лечење (ако је болесник из унутрашњости потребно је да упут буде прописно оверен од стране надлежног Завода за здравствено осигурање)
 • Крвна слика (Хб, Хцт, Ер, Ле и Тр) и седиментација еритроцита
 • Биохемијске анализе крви (калијум, натријум, калцијум, магнезијум, билирубини, уреа, креатинин, глукоза, АЛТ, АСТ, ЦК, укупни протеини, албумини), гвожђе, УИБЦ и ТИБЦ (феритин)
 • Урин (нативни, са седиментом)
 • ИНР (уколико је узимао пероралну антикоагулантну терапију, нпр. Синтром, Фарин…)
 • Време крварења и време коагулације, аПТТ
 • Трансмисивне болести (ХИВ, ХБВ, ХЦВ, Сифилис)
 • Крвна група и скрининг антитела
 • Брис грла и носа
 • РТГ снимак срца и плућа
 • ЦДС магистралних артерија врата (обавезно – уколико постоји један или више од следећих критеријума: шум над каротидном артеријом, оперисана каротидна артерија, неуролошка симптоматологија или старост болесника ≥ 65 година)
 • Индикација кардиохируршког конзилијума ИКВБ Дедиње о оперативном лечењу
 • Уколико је болеснику индикована операција срчаних валвула или операција урођене срчане мане потребно је да донесе и потврду стоматолога о уредном стоматолошком статусу
 • Пет дана пре пријема у нашу установу из терапије искључити Ticlodix, Plavix или Zult (осим уколико надлежни кардиолог не одреди другачије)
 • Вредности тражених анализа морају бити у референтним границама и не смеју бити старије од 15 дана
 • Уколико болесник болује од неких пропратних болести, потребно је да достави и медицинску документацију о томе (отпусна листа, резултате анализа и обавезно сагласност надлежног лекара специјалисте за планирану операцију на срцу)
 • У случају да је болесник на програму хемодијализе обавезно понети мишљење надлежног нефролога у вези са нефролошким статусом и планираном операцијом на срцу
 • Налаз и мишљење лекара који лечи основну болест у вези планиране операције на срцу
 • Уколико је инвазивна кардиолошка дијагностика рађена у некој другој установи, обавезно понети филм (ЦД) са инвазивне дијагностике
 • У случају да болесник на пријему не поседује тражене анализе које су у референтним вредностима или прописани упут за операцију на срцу, биће враћен са пријемног шалтера, са заказаним новим термином хоспитализације
 • Саветују се редовне контроле код надлежног кардиолога, који болесник може, у случају погоршања основне болести, са одговарајућом медицинском документацијом упутити на наш Институт ради реевалуације степена хитности за операцију
 • Обавезно са собом понети лекове које болесник користи у свакодневној терапији

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА

08:00-11:00

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријем на Клинику за васкуларну хирургију обавља се у васкуларној амбуланти сваким радним даном од 7:00-8:00. Пацијенти морају имати претходно заказан пријем, а треба да поседују уредно припремљену прописану документацију. Лекар у амбуланти процењује здравствено стање пацијента и претходно тражене анализе и прегледе. Уколико је документација некомплетна или постоји здравствено стање које може угрозити безбедност пацијента током планираног васкуларног лечења, може доћи до одлагања пријема. Евентуално одлагање пријема услед медицинских разлога је у најбољем интересу пацијента и његове безбедности током хируршке интервенције. Након комплетирања документације или санације евентуалних здравствених проблема због којих је пријем одложен, пацијент ће добити нови термин хоспитализације за операцију у најкраћем могућем року. Након провере здравственог стања пацијента и потребне медицинске документације, болеснику се отвара историја болести и одлази на одељење васкуларне хирургије, где ће се наставити даља преоперативна припрема.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 • Упут за болничко лечење
 • Крвна група
 • Комплетна крвна слика и основне биохемијске анализе (На, К, уреа, креатинин, билирубин, глукоза, трансаминазе, холестерол, триглицериди) – налаз важи месец дана
 • ИНР
 • Седиментација еритроцита
 • Анализа урина (седимент и биохемија)
 • Тест на најчешће трансмисивне болести (ХИВ, ХБСаг, ХЦВ, СИФИЛИС) – налаз важи 6 месеци
 • РТГ срца и плућа (донети снимак)
 • Извештаји и материјал дијагностичких процедура (ЦТ, ултрасонографија)
 • Ако је пацијент хроничан болесник, неопходно је одобрење за операцију одговарајућег специјалисте
 • Серолошки тест на COVID-19 – не старији од 72 сата

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА

07:00 – 08:00

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

СТРАНИЦА У ПРИПРЕМИ…