ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Болесници се примају на Одељење кардиологије према претходно заказаним терминима. Сваки болесник на пријему треба да донесе сву расположиву медицинску документацију, анализе крви и биохемије не страије од 15 дана, крвну групу (уколико се раде интервентне процедуре) као и претходно урадјене специфично затражене тестове (тест оптерећења, ИНР, време крварења, stress тест, МДЦТ коронарографија и слично). Пријему болесника врше се у амбуланти за пријеме болесника радним данима од 07 и 30 до 12 и 30. Током боравка на Одељењу болесник је дужан да слуша савете лекара и медицинског особља.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

За кардиохируршку операцију потребно је доставити следеће лабораторијске анализе:

 • ККС (Комплетна крвна слика) и СЕ (седиментација еритроцита)-(не старије од 15 дана)
 • Биохемијска анализа крви (калијум, натријум, билирубин, уреа, укупни протеини, ЦРП)-(не старије од 15 дана)
 • Коагулациони статус (Д-димер, ИНР,време крварења и фибриноген)-(не старије од 15 дана)
 • Биохемијска анализа урина-(не старије од 15 дана)
 • Т3,Т4,ТСХ (валидност 3 месеца)
 • Крвна група
 • Уколико пацијент узима антикоагулантне лекове типа Синтром, Фарин,Синцум и сл.,обавезно је да консултују лекара и прекину са узимањем истих 5-7 дана пре заказане операције
 • Радиографија грудног коша
 • Брис носа и грла
 • Уколико је пацијенту индикована хируршка замена аортне или митралне валвуле, потребно је доставити потврду стоматолога о уредном стоматолошком статусу
 • Уколико пацијент болује од неких пратећих болести, потребно је доставити мишљење ординирајућег специјалисте који лечи болесника са сагласношћу да се могу оперисати

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА

07:30 – 11:00

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријем на Институт Дедиње обавља се у кардиохируршкој амбуланти – Амбуланта бр 1, радним данима од 8:00-11:00. Болесник коме је претходно заказан пријем треба да поседује уредно припремљену документацију како би се пријем у болницу обавио на брз и ефикасан начин. Лекар у пријемној кардиохируршкој амбуланти процењује здравствено стање болесника, као и претходно тражене анализе и прегледе. Уколико је захтевана документација некомплетна, или постоји здравствено стање које може угрозити безбедност болесника током кардиохируршке операције, може доћи до одлагања пријема.
Из овог разлога, најљубазније молимо болеснике да на пријему поседују уредну и потпуну медицинску документацију уз обавезан оверен упут за болничко лечење за Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње.
Евентуално одлагање пријема услед медицинских разлога је у најбољем интересу болесника и његове безбедности током хируршке интервенције. Одмах након комплетирања документације или санације евентуалних здравствених проблема због којих је пријем одложен, болесник ће добити нови термин за операцију у што скоријем временском року.
Након провере здравственог стања болесника као и потребне медицинске документације, болеснику се отвара историја болести и одлази на Одељење преоперативне припреме Клинике за кардиохирургију који се налази на III спрату Института.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

За пријем на болничко лечење потребно је донети следеће:

 • Упут за болничко лечење (осигураници који долaзе из унутрашњoсти у Београд на лечење, морају имати упут који је оверила лекарска комисија)
 • Здравствену књижицу и личну карту
 • Одлуку кардиохируршког конзилијума ИКВБ „Дедиње“ о оперативном лечењу
 • Доставити налаз коронарографије на CD-у, урађене у територијално најближем здравственом центру, не старију од 6 месеци
 • Крвна група и Rh фактор
 • Крвна слика (Hb, HCT, Er, Le i Tr), седиментацију еритроцита, CRP
 • Биохемијске анализе крви (калијум, натријум, калцијум, магнезијум, хлориди, бикарбонати, билирубини, уреа, креатинин, глукоза, АLT, AST, CK, укупни протеини, албумини, гвожђе, TIBC, UIBC, феритин)
 • INR (протромбинско време)
 • Време крварења и време коагулације
 • Тест на трансмисивне болести (HIV, HBSag, HCV, SIFILIS)
 • Брис носа и аксиле – скрининг на Staphylococcus aureus
 • Урин (нативни са седиментом)
 • Детаљан извештај стоматолога са очитаним ортопаном из званичне стоматолошке установе /ординације (лого установе,датум прегледа и печат надлежног стоматолога)

Вредности тражених основних лабораторијских анализа морају бити у референтним границама и не старије од 15 дана.

 • RTG снимак срца и плућа (описан и не старији од месец дана)
 • Ехокардиографски налаз (ултразвук срца), не старији од 6 месеци
 • CDS магистралних артерија врата (обавезно – уколико постоји један или више од следећих критеријума: шум над каротидном артеријом, оперисана каротидна артерија, неуролошка симптоматологија или доб пацијента ≥ 65 година)
  Уколико пацијент болује од других хроничних болести, потребно је доставити медицинску документацију, мишљење и сагласност лекара специјалисте/субспецијалисте о подобности за планирани оперативни захват.

Обуставити лекове уколико их пацијент има у редовној терапији и то:

 • Пет дана пре пријема у болницу из терапије искључити антиагрегациону терапију: тикагрелор, клопидогрел или прасугрел (Brilique, Plavix, Clopidix, Clopigal, Xepar).
 • Два дана пре пријема обуставити оралну антикоагулантну терпију (Sintrom, Farin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis)

Понети терапију коју редовно узимате, пиџаму, папуче и прибор за личну хигијену.
МОЛИМО ДА У БОЛНИЦУ НЕ ДОНОСИТЕ ЗЛАТНИ НАКИТ И ДРУГЕ ВРЕДНЕ СТВАРИ!
За планирано оперативно лечење са свим траженим медицинским подацима из упутства које Вам је дато обавезно се јавите Вашем надлежном лекару (пет дана пре пријема у ИКВБ Дедиње) који ће дати сагласност да сте спремни за Ваше оперативно лечење и да сви тражени медицински подаци испуњавају критеријум за предвиђену интервенцију.
У случају да постоје одступања јавите се на број телефона 011/3601-746- Служба за заказивање, која ће Вам дати даља упутства.
Пацијенту неће бити омогућен пријем у нашу установу уколико не достави све горе наведено.
ВАШ ИКВБ „ДЕДИЊЕ“

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА

08:00-11:00

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријем на Клинику за васкуларну хирургију обавља се у васкуларној амбуланти сваким радним даном од 7:00-8:00. Пацијенти морају имати претходно заказан пријем, а треба да поседују уредно припремљену прописану документацију. Лекар у амбуланти процењује здравствено стање пацијента и претходно тражене анализе и прегледе. Уколико је документација некомплетна или постоји здравствено стање које може угрозити безбедност пацијента током планираног васкуларног лечења, може доћи до одлагања пријема. Евентуално одлагање пријема услед медицинских разлога је у најбољем интересу пацијента и његове безбедности током хируршке интервенције. Након комплетирања документације или санације евентуалних здравствених проблема због којих је пријем одложен, пацијент ће добити нови термин хоспитализације за операцију у најкраћем могућем року. Након провере здравственог стања пацијента и потребне медицинске документације, болеснику се отвара историја болести и одлази на одељење васкуларне хирургије, где ће се наставити даља преоперативна припрема.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 • Упут за болничко лечење
 • Крвна група
 • Комплетна крвна слика и основне биохемијске анализе (На, К, уреа, креатинин, билирубин, глукоза, трансаминазе, холестерол, триглицериди) – налаз важи месец дана
 • ИНР
 • Седиментација еритроцита
 • Анализа урина (седимент и биохемија)
 • Тест на најчешће трансмисивне болести (ХИВ, ХБСаг, ХЦВ, СИФИЛИС) – налаз важи 6 месеци
 • РТГ срца и плућа (донети снимак)
 • Извештаји и материјал дијагностичких процедура (ЦТ, ултрасонографија)
 • Ако је пацијент хроничан болесник, неопходно је одобрење за операцију одговарајућег специјалисте
 • Серолошки тест на COVID-19 – не старији од 72 сата

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА

07:00 – 08:00

Контакт

 • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

СТРАНИЦА У ПРИПРЕМИ…