Одређене артеријске болести је могуће лечити ендоваскуларним методама, које су мање инвазивне од класичне отворене хирургије. У условима локалне анестезије, кроз мала убодна места на артеријама руку или ногу приступа се оболелим артеријама у целом телу. Циљне артерије се затим дилатирају балоном уз евентуалну уградњу стента, који потом одржава проходност артерије. Компресијом убодног места након процедуре се спречава настанак хематома и болесник се отпушта из болнице најчешће већ следећег дана након интервенције.

Аутор: Др Енес Љатифи (Асс. др Срђан Бабић)