Институти за здравствену негу, као што је Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, обично организују своје активности путем различитих органа и одбора како би обезбедили ефикасно управљање, доношење одлука и пружање висококвалитетне здравствене неге.

Председник Управног одбора

 • Академик проф. др Јован Хаџи-Ђокић

Чланови

 • Проф. др Марија Јовић, Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • Др Драган Вељић, дипл. прав. из Београда
 • Доц. др Бранко Лозук, НС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
 • Клин. асист. др Горан Лончар, ВНС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“.

Председник Стручног савета

 • Проф. др Александра Николић

Заменик председника

 • Доц. др Милан Добрић

Чланови Стручног савета

 • Др Саша Хинић
 • Др Милан Ћирковић
 • Др Сандра Гајић
 • Доц. др Предраг Матић
 • Клин.асист. др Иван Илић
 • Др Драгана Кошевић
 • Зорица Васић, главна сестра Института

Председник Надзорног одбора

 • Светозар Ћапин, дипл. машински инжењер из Београда

Чланови

 • Нађа Баранин, дипл. економиста из Београда
 • Др Дражен Јелача, Општа болница Панчево
 • Доц. др Ивана Петровић, НС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
 • Доц. др Слободан Танасковић, ВНС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“.

Председник Научног већа

 • Клин. асист. др Горан Лончар, Виши научни сарадник

Заменик председника

 • Доц. др Ивана Петровић, Научни сарадник

Секретар

 • Доц. др Оливера Ђокић, Научни сарадник

Чланови Научног већа

 • Проф. др Милован Бојић, научни сарадник
 • Проф. др Милош Стојиљковић, научни сарадник
 • Доц. др Слободан Танасковић, виши научни сарадник
 • Др Милан Милојевић, виши научни сарадник
 • Доц. др Бранко Лозук, научни сарадник
 • Доц. др Слободан Мићовић, научни сарадник
 • Доц. др Предраг Матић, научни сарадник
 • Доц. др Драгана Унић-Стојановић, научни сарадник
 • Доц. др Петар Вуковић, научни сарадник
 • Клин.асист. др Иван Илић, научни сарадник
 • Клин.асист.др Ивана Буразор, научни сарадник
 • Клин.асист. др Саша Боровић, научни сарадник
 • Прим. др Мирко Чолић, научни сарадник
 • Др Ружица Јурчевић, научни сарадник
 • Доц. др Слободан Томић, научни сарадник

Председник Етичког одбора

 • Др Синиша Јагодић

Заменик председника

 • Доц. др Предраг Гајин

Чланови Етичког одбора

 • Др Владимир Ковачевић
 • Др Велибор Ристић
 • Др Милан Вуковић
 • Клин.асист.др Саша Боровић
 • Др Анита Поповић
 • Др Љубомир Ђоковић
 • Наташа Елезовић, дипл.прав.