• +381 (0) 11 3601 700

 • dedinje@ikvbd.com

Актуелности

Актуелности

Актуелности2024-03-14T11:08:13+01:00

Министарство науке, технолошког развоја и иновација дана 13.03.2024. године расписало је Седми позив за укључење талентованих младих  истраживача – студената докторских студија у научноистраживачки рад НИО. Текст Позива и пријаве можете преузети са сајта Министарства www.nitra.gov.rs на адреси:

https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/sedmi-poziv-talentovanim-mladim-istrazivacima—studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-uklucivane-u-naucnoistrazivacki-rad-u-akreditovanim-naucnoistrazivackim-organizacijama

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ позива своје истраживаче да се пријаве на интерни конкурс за пројекат ИНОВАЦИЈЕ И ИДЕЈЕ”. У оквиру конкурса, истраживачи треба да пријаве иновативне идеје и тако освоје средства за њихов даљи развој. Циљ овог конкурса је да се демонстрира изводљивост нових идеја и да се одреди могу ли оне постати реалност. Потребна средства за финансирање интерног конкурса, Институт је обезбедио у оквиру пројекта Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project (SAIGE).

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ као научноистраживачка организација, у поступку научне трансформације у оквиру SAIGE пројекта, у 2023.год. финансира следеће:

Програмске активности кроз пројекат „ИНОВАЦИЈЕ И ИДЕЈЕ“:

 • Иновативне клиничке и научне студије из области кардиоваскуларне медицине кроз које би кандидати уз помоћ ментора развијали и унaпређивали неопходне истраживачке алате,
 • Нове технологије и приступи лечења,
 • Нове методологије или дијагностика лечења познатих обољења,
 • Све иновативне идеје које могу бити део започетих или планираних академских специјалистичких или докторских студија,
 • Сви нови приступи лечења или дијагностике за које кандидат сматра да имају иновативни карактер.

Програм има за циљ да помогне у изградњи иновативне научноистраживачке инфраструктуре, која ће допринети побољшању националног истраживачког екосистема.

Циљ је да резултати истраживања буду презентовани на националним/интернационалним конгресима, са крајњим резултатима у виду публикација. Такође, резултати истраживања треба да допринесу побољшању у пружању медицинских услуга, третмана и терапија пацијентима, што ће допринети развоју здравства у земљи.

Предвиђено време трајање пројекта је од 4 до 6 месеци.

Истраживачима/кандидатима за учествовање у пројекту може бити опредељен „ментор“, чија ће улога бити обезбеђивање свих потребних смерница и надзор над истраживачким активностима.

Ментор ће се опредељивати уз договор са Председником Научног већа.

 Право за подношење пријаве за ове програмске активности имају:

 • Млади истраживачи лекари Института, са до 5 година искуства, и не старији од 35 година.

Средства

Укупан опредељени буџет за програмске активности из овог позива износи 35.000 УСД, одн. до 8.000 УСД по пројекту, са циљем подршке истраживачкој иницијативи, усклађеној са стратешким циљевима научне трансформације Института.

Средства се могу користити у следеће сврхе:

 • Трошкови везани за истраживање (материјали, потрошни материјал, екстерна стручна саветовања),
 • Набавка опреме мале вредности потребна за подршку предложеним пројектним активностима,
 • Одговарајући трошкови обуке у вези са извођењем одабраног пројекта (искључујући било које путне трошкови),
 • Накнаде за консултације за стручну подршку и вођење пројекта,
 • Хонорар за младе истраживаче ангажоване на пројекту до 1.000 УСД.

Узимајући у обзир специфичност сваког Пројекта, расподела буџета Пројекта по категоријама трошкова треба да буде таква да одражава циљеве Пројекта и мора бити јасно оправдана у складу са тим циљевима.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања овог Јавног позива.

Пријава на овај Јавни позив, врши се путем подношења одг. захтева на прописаном Обрасцу, који је саставни део овог Јавног позива.

Пријаве се подносе Комисији Института која је у обавези да евалуира предлоге и донесе коначну Одлуку у року од 15 дана од окончања рока за пријаву.

Комисија Института ради у саставу: Клин. асист. др Горан Лончар ВНС, председник Научног већа; доц. др Слободан Танасковић ВНС; и члан IAB.

Критеријуми за евалуацију поднетих предлога пројеката су:

 • Изврсност – квалитет, релевантност и актуелност предложене теме, научна заснованост, иновативност, реалистичност циљева, значај истраживања, примењивост резултата истраживања и перспективе предложеног истраживања, оцена имплементираности отворене научне праксе у предложеној методологији;
 • Утицај – допринос науци, утицај научног истраживања на здравствену заштиту, ефикасност предложених мера за промоцију и видљивост Пројекта и примену резултата Пројекта, оцена да ли научно истраживање јасно идентификује потенцијалне заинтересоване стране и кориснике на које ће утицати Пројекат;
 • Реализација – реалистичност плана реализације, могући ризици и мере за санирање ризика, реалистичност и избалансираност буџета, оцена дефинисаних улога чланова пројектног тима и партнера, као и комплементарности њихових екпертиза са темом пројекта.

По овом позиву може бити финансирано највише 5 пројеката.    

 * Образац са пратећом документацијом предати Служби за науку и истраживање у Центру изузетних вредности (стара зграда Института, 3. спрат)

* Oбразац за пријаву пројекта можете преузети овде >>>

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ позива своје истраживаче да се пријаве на интерни конкурс за пројекат ИНОВАЦИЈЕ И ИДЕЈЕ”. У оквиру конкурса, истраживачи треба да пријаве иновативне идеје и тако освоје средства за њихов даљи развој. Циљ овог конкурса је да се демонстрира изводљивост нових идеја и да се одреди могу ли оне постати реалност. Потребна средства за финансирање интерног конкурса, Институт је обезбедио у оквиру пројекта Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project (SAIGE).

Обавештавамо Вас да је спроведена прва евалуација пројеката у оквиру интерног конкурса за пројекат ИНОВАЦИЈЕ И ИДЕЈЕ”. Резиме евалуације се налази у прилогу.

Прва евалуација пројеката Идеје и Иновације ИKВБД. Преузми >>>

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ позива своје истраживаче да се пријаве на интерни конкурс за пројекат ,,PROOF OF CONCEPT (PoC) – ДОКАЗ КОНЦЕПТА“. Позив је намењен истраживачима Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ и у фокусу ће бити испитивање могућности комерцијализације потенцијалних иновација или проналазака.

Циљеви овог Јавног позива су:
1. Пружање подршке истраживачким активностима у фази развоја иновација/проналазака и приближавања резултата истраживања, комерцијализацији;
2. Изградња иновативне научноистраживачке инфраструктуре, која ће допринети побољшању националног истраживачког екосистема. Имплементација резултата пројекта треба да допринесе развоју нових здравствених технологија и подизања нивоа у пружању медицинских услуга, третмана и терапија пацијентима.

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ као научноистраживачка организација, у поступку научне трансформације у оквиру SAIGE пројекта, у 2023.год. финансира следеће:
Програмске активности кроз пројекат „PROOF OF CONCEPT (PoC) – ДОКАЗ КОНЦЕПТА“:

 • Активности у оквиру овог позива имају за циљ усмерење научноистраживачког рада ка реализацији и комерцијализацији истраживачког резултата или релевантног идејног решења
 • Активности у оквиру овог позива кроз фазе развоја се мере скалом нивоа технолошке спремности (енг. Technology Readiness Level – ТРЛ).
 • Активности обухваћене програмом Доказ концепта су део ТРЛ 2-3.  Скалу нивоа технолошке спремности можете преузети овде >>>

Средства – Трајање пројекта
Програм нуди од 5.000 до 30.000 евра по пројекту, са циљем подршке истраживачкој иницијативи, усклађеној са стратешким циљевима научне трансформације Института. У овом циклусу предвиђено је финансирање 2 до 3 PoC пројекта, у зависности од броја/вредности пријављених пројеката.
Предвиђено време имплементације пројекта је до 6 месеци.

Средства се могу користити у следеће сврхе:

 • За заштиту интелектуалне својине;
 • За услуге краткорочне екстерне експертизе потребне за развој иновације, технологије, прототипа истраживачког резултата или идејног решења;
 • За услуге процене анализе тржишта, развоја пословања;
 • За набавку опреме неопходне за развој иновација или проналазака. Ови трошкови не могу представљати више од 50% укупних трошкова предвиђених за извођење пројекта.

Пријаве пројеката на овај Интерни позив подносе се најкасније до 20.10.2023. године путем подношења одг. захтева на прописаним обрасцима:

Захтеви се предају Канцеларији за трансфер технологија Института, која се налази у просторијама Центра изузетних вредноси. Канцеларија за трансфер технологија Института доноси Мишљење о потенцијалу за комерцијализацију пројекта, у складу са Правилником о заштити интелектуалне својине Института.

Коначну Одлуку о реализацији пројекта доноси Комисија Института коју чине : Директор Института, Управник клинике на којој се иновација развија, ТТ менаџер.

Обавештавамо вас да je завршeн први позив „Доказ концепта“. Након детаљне евалуације свих поднетих пројеката,  следећи пројекти су одбарни за финансирање:

 1. Доц.др Предраг Гајин – Прстен за еверзиону каротидну ендартеректомију
 2. Доц.др Слободан Танасковић – Бактериофаг терапија у лечењу инфекција дијабетесног стопала и превенцији гангрене
 3. Доц.др Слободан Танасковић – Неинвазивни метод за брзу детекцију дубоке венске тромбозе инфрацрвеном термографијом и машинским учењем
 4. Доц.др Милан Добрић – Метод и уређај за квантификацију и категоризацију степена васкуларне стенозе посматрањем локалног притиска као функције времена и положаја
 5. Др Марко Филиповић -Dedinje Prevent- свеобухватна апликација за превенцију кардиоваскуларних болести

Захваљујемо се свима који су учествовали и допринели побољшању националног истраживачког екосистема  кроз развој нових здравствених технологија. Пратите нас како би сте сазнали више о будућим корацима и новим  позивима.

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ позива своје истраживаче да се пријаве на интерни конкурс за пројекат ,,PROOF OF CONCEPT (PoC) – ДОКАЗ КОНЦЕПТА“. Позив је намењен истраживачима Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ и у фокусу ће бити испитивање могућности комерцијализације потенцијалних иновација или проналазака.

Циљеви овог Јавног позива су:
1. Пружање подршке истраживачким активностима у фази развоја иновација/проналазака и приближавања резултата истраживања, комерцијализацији;
2. Изградња иновативне научноистраживачке инфраструктуре, која ће допринети побољшању националног истраживачког екосистема. Имплементација резултата пројекта треба да допринесе развоју нових здравствених технологија и подизања нивоа у пружању медицинских услуга, третмана и терапија пацијентима.

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ као научноистраживачка организација, у поступку научне трансформације у оквиру SAIGE пројекта, у 2024.год. финансира следеће:
Програмске активности кроз пројекат „PROOF OF CONCEPT (PoC) – ДОКАЗ КОНЦЕПТА“:

 • Активности у оквиру овог позива имају за циљ усмерење научноистраживачког рада ка реализацији и комерцијализацији истраживачког резултата или релевантног идејног решења
 • Активности у оквиру овог позива кроз фазе развоја се мере скалом нивоа технолошке спремности (енг. Technology Readiness Level – ТРЛ).
 • Активности обухваћене програмом Доказ концепта су део ТРЛ 2-3.  Скалу нивоа технолошке спремности можете преузети овде >>>

Средства – Трајање пројекта
Програм нуди од 5.000 до 30.000 евра по пројекту, са циљем подршке истраживачкој иницијативи, усклађеној са стратешким циљевима научне трансформације Института. У овом циклусу предвиђено је финансирање 2 до 3 PoC пројекта, у зависности од броја/вредности пријављених пројеката.
Предвиђено време имплементације пројекта је до 6 месеци.

Средства се могу користити у следеће сврхе:

 • За заштиту интелектуалне својине;
 • За услуге краткорочне екстерне експертизе потребне за развој иновације, технологије, прототипа истраживачког резултата или идејног решења;
 • За услуге процене анализе тржишта, развоја пословања;
 • За набавку опреме неопходне за развој иновација или проналазака. Ови трошкови не могу представљати више од 50% укупних трошкова предвиђених за извођење пројекта.

Пријаве пројеката на овај Интерни позив подносе се најкасније до 01.03.2024. године путем подношења одг. захтева на прописаним обрасцима:

Захтеви се предају Канцеларији за трансфер технологија Института, која се налази у просторијама Центра изузетних вредноси. Канцеларија за трансфер технологија Института доноси Мишљење о потенцијалу за комерцијализацију пројекта, у складу са Правилником о заштити интелектуалне својине Института.

Коначну Одлуку о реализацији пројекта доноси Комисија Института коју чине : Директор Института, Управник клинике на којој се иновација развија, ТТ менаџер.

Поштовани, у прилогу се можете информисати о тренутно отвореним позивима, на којима можете да учествујете:

– Фонд за науку – Dijaspora 2023
– Фонд за иновације – Saradnja nauke i privrede

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ позива своје истраживаче да се пријаве на интерни конкурс  за пројекат “ИНОВАЦИЈЕ И ИДЕЈЕ II”. У оквиру конкурса, истраживачи треба да пријаве иновативне идеје и тако освоје средства за њихов даљи развој. Циљ овог конкурса је да се демонстрира изводљивост нових идеја и да се одреди могу ли оне постати реалност. Потребна средства за финансирање интерног конкурса, Институт је обезбедио у оквиру пројекта Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project (SAIGE).

Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ као научноистраживачка организација, у поступку научне трансформације у оквиру SAIGE пројекта, у 2024.год. финансира следеће:

Програмске активности кроз пројекат „ИНОВАЦИЈЕ И ИДЕЈЕ II“:

 • Иновативне клиничке и научне студије из области кардиоваскуларне медицине кроз које би кандидати уз помоћ ментора развијали и унaпређивали неопходне истраживачке алате,
 • Нове технологије и приступи лечења,
 • Нове методологије или дијагностика лечења познатих обољења,
 • Све иновативне идеје које могу бити део започетих или планираних академских специјалистичких или докторских студија,
 • Сви нови приступи лечења или дијагностике за које кандидат сматра да имају иновативни карактер.

Програм има за циљ да помогне у изградњи иновативне научноистраживачке инфраструктуре, која ће допринети побољшању националног истраживачког екосистема.

Циљ је да резултати истраживања буду презентовани на националним/интернационалним конгресима, са крајњим резултатима у виду публикација. Такође, резултати истраживања треба да допринесу побољшању у пружању медицинских услуга, третмана и терапија пацијентима, што ће допринети развоју здравства у земљи.

Предвиђено време трајање пројекта је од 4 до 6 месеци.

Истраживачима/кандидатима за учествовање у пројекту може бити опредељен „ментор“, чија ће улога бити обезбеђивање свих потребних смерница и надзор над истраживачким активностима.

Ментор ће се опредељивати уз договор са Председником Научног већа.

Право за подношење пријаве за ове програмске активности имају:

 • Млади истраживачи лекари Института, са до 5 година искуства, и не старији од 35 година.

Средства

Укупан опредељени буџет за програмске активности из овог позива износи 50.000 евра, одн. до 8.000 евра по пројекту, са циљем подршке истраживачкој иницијативи, усклађеној са стратешким циљевима научне трансформације Института.

Средства се могу користити у следеће сврхе:

 • Трошкови везани за истраживање (материјали, потрошни материјал, екстерна стручна саветовања),
 • Набавка опреме мале вредности потребна за подршку предложеним пројектним активностима,
 • Одговарајући трошкови обуке у вези са извођењем одабраног пројекта (искључујући било које путне трошкови),
 • Накнаде за консултације за стручну подршку и вођење пројекта.

Узимајући у обзир специфичност сваког Пројекта, расподела буџета Пројекта по категоријама трошкова треба да буде таква да одражава циљеве Пројекта и мора бити јасно оправдана у складу са тим циљевима.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 06.03.2024.год.

Пријава на овај Јавни позив, врши се путем подношења одг. захтева на прописаном Обрасцу, који је саставни део овог Јавног позива.

Пријаве се подносе Комисији Института која је у обавези да евалуира предлоге и донесе коначну Одлуку у року од 15 дана од окончања рока за пријаву.

Комисија Института ради у саставу: Клин. асист. др Горан Лончар ВНС, председник Научног већа; доц. др Слободан Танасковић ВНС; и члан IAB.

Критеријуми за евалуацију поднетих предлога пројеката су:

 • Изврсност – квалитет, релевантност и актуелност предложене теме, научна заснованост, иновативност, реалистичност циљева, значај истраживања, примењивост резултата истраживања и перспективе предложеног истраживања, оцена имплементираности отворене научне праксе у предложеној методологији;
 • Утицај – допринос науци, утицај научног истраживања на здравствену заштиту, ефикасност предложених мера за промоцију и видљивост Пројекта и примену резултата Пројекта, оцена да ли научно истраживање јасно идентификује потенцијалне заинтересоване стране и кориснике на које ће утицати Пројекат;
 • Реализација – реалистичност плана реализације, могући ризици и мере за санирање ризика, реалистичност и избалансираност буџета, оцена дефинисаних улога чланова пројектног тима и партнера, као и комплементарности њихових екпертиза са темом пројекта.

Oбразац за пријаву пројекта можете преузети овде >>>

На основу чл. 104. и 112. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/2019 – Закон), а у вези са остваривањем програма од општег интереса из члана 12. став 3. тачке 6) и 9) Закона,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋE У СРЕДСТВИМА
МИНИСТАРСТВA НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
У 2024. ГОДИНИ

Министарство науке, технолошког развоја и иновација (у даљем тексту: Министарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2024. години суфинансира следеће програмске активности:

 1. суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству;
 2. суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву;
 3. суфинансирање завршне израде и одбране докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства;
 4. суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача;
 5. суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији;
 6. суфинансирање издавања монографија у Републици Србији;
 7. суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији;
 8. суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама.

Рок за подношење пријава по тачкама 5, 6, 7 и 8 је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 01.03.2024. године, а до краја прве половине 2024. године објавиће се други јавни позив за програмску активност издавањa монографија у Републици Србији.

Рок за подношење пријаве за програмску активност по тачки 4 је 60 дана од дана објављивања, закључно са 01.04.2024. године.

Конкурс по овом позиву за програмске активности под тачкама 1, 2 и 3 отворен је током целе године.

Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева, на обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.

Обрасци одговарајућих захтева, критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавамa и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива налазе се на веб-сајту Министарства: www.nitra.gov.rs.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на Јавни позив за …. (назив програмске активности за чије суфинансирање се подноси захтев)”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Документе за пријаву пројекта можете преузети овде >>>

Aктуелности из науке
3003, 2024
Институт ,,Дедиње“ подржао младе лекаре: Завршен први симпозијум ,,Иновације и идеје“

30.03.2024.|Актуелности, Наука|

У знак подршке младим медицинским истраживачима, Институт ,,Дедиње“ је обелeжио ...

2801, 2024
Институт ,,Дедиње“: Подржане нове научне перспективе и иновације кроз SAIGE пројекат

28.01.2024.|Актуелности, Наука|

У склопу прве званичне овогодишње посете представника Светске банке Институту ...

1611, 2023
Млади лекари Института ,,Дедиње“ доминирају: Освојили прва два места на такмичењу кардиоваскуларних хирурга

16.11.2023.|Актуелности, Наука|

На овогодишњем националном такмичењу кардуоваскуларних хирурга, одржаном половином новембра у ...

710, 2023
Наука Института ,,Дедиње”: У сусрет даљој комерцијализацији иновација

07.10.2023.|Актуелности, Наука|

Несебична подршка Светске банке научно-истраживачком развоју Института за кардиоваскуларне болести ...

609, 2023
Делегати Европске Уније подржали научне активности Института ,,Дедиње“

06.09.2023.|Актуелности, Наука|

У Институту за кардиоваскуларне болестии ,,Дедиње“ недавно је одржан састанак ...

2906, 2023
Институт ,,Дедиње“: 3Д штампачи ће откривати стварно стање пацијента

29.06.2023.|Актуелности, Наука|

Захваљујући подршци Министарстава просвете, науке и технолошког развоја Србије, како ...

Go to Top