У циљу снажнијег напретка, развоја и размене кардиолошке праксе и научне делатности, на предлог свог Научног већа, Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње” и Herzzentrum из Лајпцига потписали су Уговор о стручно-консултантским пословима. Потписници овог важног документа били су проф. др Милован Бојић, директор Института “Дедиње”  и гост из Лајпцига, др Данило Обрадовић.

Приликом потписивања овог Уговора показано је обострано задовољство јер је реч о сарадњи од великог заједничког интереса, која претпоставља веома активан и кооперативан однос ових двеју изузетних научних институција, а све у циљу напретка и развоја кардиолошке праксе и научне делатности.

– Досадашњом заједничком сарадњом успели смо да реализујемо неколико научних пројеката као и да успешно публикујемо више научних радова. У MOLITOR студији (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01501981) пратили смо прогностичке перформансе серијског мерења биомаркера срчане инсуфицијенције код болесника са погоршањем срчане слабости. У даљем заједничком истраживачком раду, евалуирали смо значај коришћења солубилног СТ2 рецептора као и микрозомалних рибонуклеинских киселина код болесника са срчаном слабошћу, при чему смо дате резултате публиковали у признатим научним часописима – истиче асс .др Горан Лончар, председник Научног већа Института “Дедиње”.

Др Лончар указује да је Институт “Дедиње” са лајпцишким Центром за срце недавно објавио значајан ревијални рад о статусу гвожђа у срчаној слабости, и то у званичном часопису Европског удружења кардиолога за срчану слабост.

– У блиској будућности ћемо завршити још две публикације из домена телесног пропадања, посебно коштаног статуса, у срчаној слабости. Посебно интересантним и обећавајућим видимо планирану анализу о утицају недостатка гвожђа код пацијената са акутним инфарктом миокарда компликованог кардиогеним шоком, што представља субстудију мултицентричног рандомизованог Цулприт-Схоцк истраживања, чији су резултати раније објављени New England Journal of Medicine – указује др Горан Лончар.

Са ASTERIX студијом „Дедиње“ је конкурисало и за пројекат IDEJE, код  Фонда за науку Републике Србије. Ради се о IIT (Investigated Initiated Trial) студији високе научне вредности, која испитује утицај супервизираног физичког тренинга на побољшање функционалног капацитета и миокардни ремоделинг након замене аортног залиска у контексту тесне аортне стенозе. ASTERIX студија представља врло иновативан пројекат, чији би резултати били јединствени у свету и чије би спровођење у Институту помогло да се утемељи  научни центар, који би у наредним годинама био носилац иновација и увођења најсавременијих интервентних и хируршких процедура у клиничку рутину у Србији.

Захваљујући сарадњи са ових двеју институција, један лекар из Инситута је већ завршио једномесечну обуку за имплантацију трансфеморалних срчаних залистака (TAVR) у Herzzentrumu Лајпциг, који је референтна установа за ТАВР у Европи и свету, са 1200 урађених процедура на годишњем нивоу. Захваљујући ангажману др Данила Обрадовића, који је, иначе, наше горе лист, Институт има подршку у лајпцишком Hеrzzentrum – у, нарочито у доношењу одлука о даљем лечењу најкомплекснијих болесника који су кандидати за имплантацију трансфеморалних срчаних залистака (TAVR).