1. Базични програм школе хипертензија као фактор ризика/болест
  2. Дијагностика хипертензије и оштећења циљних органа
  3. Персонализовани програми лечења кардиоваскуларних фактора ризика

Програм школе

Настава се састоји из теоретског и практичног дела.

Теоријска настава

Теоријска настава се одвија тако што постоје предавања која садрже од 3 до 5 часова дневно током недељу дана. Након тога се полаже тест.

Практична настава

У току наредна 2 месеца одвија се практична настава у преподневним и послеподневним терминима ( од 12 до 16 часова и од 16 до 20 часова ) и у договору са самим кандидатима посвећена едукацији хиспа мултидисциплинарнох и персонализавног програма редукције кардиоваскуларног ризика.

За време едукације сваки полазник мора самостално да уради најмање 40 анализа холтера крвног притиска, 100 хиспа прегледа са израчунавањем кардиоваскуларног ризика и примене програма персонализоване кардиоваскуларне превенције

Полазници школе за добијају сертификат који потврђује оспособљеност за превенцију, дијагностику и лечења персонализоваим програмом редукције фактора ризика

Школа ће бити акредитована од стране Здравственог савета Републике Србије, полазници добијају бодове.