Емболизација представља ендоваскуларну процедуру, у којој се, привременим или трајним емболизацијским материјалом, намерно затвара одређени крвни суд. Емболизације се изводе на артеријским крвним судовима код: анеуризми и псеудоанеуризми, у случају АВ комуникација (урођених или јатрогених), у случају мањих крварења, као и код извесних тумора у циљу смањења њихове преоперативне величине.
Процедура се обавља у локалној анестезији приступом кроз артерије ногу или руку, док се контрола врши коришћењем X – зрака у ангиосали, уз употребу јодног контрастног средства.Најчешће се примењују трајна средства као што су металне спирале и васкуларни чепови као и покривени стентови (стент графт). У примени су и различита хемијска средства, која имају за циљ згрушавање крви и затварање крвног суда. Током емболизација неопходан је опрез да не дође до емболизације незељних васкуларних структура. На крају процедуре се место приступа затвара ручном компресијом или се користи специјална врста затварача за артерије.