Šta je By-pass?
Radi se o operaciji kojom se vrši zaobilaženje suženih ili začepljenih mesta u koronarnim arterijama, i to mostom između aorte i koronarne arterije ispod mesta suženja.Ako je potrebno, mogu se premostiti ne samo jedna,već i nekoliko arterija.

Koronarografija omogućava da se precizno utvrdi na kojim arterijama postoje suženja, kakvog su stepena i kako izgledaju arterije u svom daljem toku.

Srčani zalisci imaju funkciju ventila, a smešteni su između pretkomore i komore, odnosno između komore i arterije koja izlazi iz srca.Ponekad se ovi ventili ne otvaraju i zatvaraju ispravno, te narušavaju protok krvi kroz srce i telo. Srčani zalisci se menjaju mehaničkom ili biološkom protezom.