Рад на одељењу

Кардиохируршке процедуре се годинама изводе кроз рез начињен средином грудне кости. У последњих двадесетак година развио се тренд мање оперативне трауме током кардиохируршких процедура што данас зовемо минимално инвазивном кардиохирургијом.
Минимално инвазивна кардиохирургија представља операције на отвореном срцу које се изводе кроз резове смањене величине чиме се постиже мања оперативна траума, бржи опоравак болесника и значајан естетски ефекат. Предуслов за минимално инвазивне кардиохируршке процедуре
је да безбедност болесника и квалитет интервенције на самом срцу остане истог квалиета као и код стандарног приступа.
Основ успеха ових интервенција лежи у великом кардиохируршком искуству оператера и правилној селекцији болесника. Уколико срчана патологија и опште стање болесника дозвољавају примену минимално инвазивних приступа онда је то оптимална кардиохируршка опција.
ИКВБ “ДЕДИЊЕ” је још 2011 године започео овај програм првом ендоскопском операциојом срца у Србији. Временом се због увећања броја процедура овог типа створила потреба за развојем засебног центра у оквиру клинике за кардиохирургију ИКВБ “ДЕДИЊЕ”.
Центар за минимално кинвазивну кардиохирургију ИКВБ “ДЕДИЊЕ” посвцећен је развоју и примени минимално инвазивних интервенција као и едукацију домаћих и станих лекара у обој области.

Списак процедура

  • Ендоскопске операције на митралном залистку – “port-access” хирургија
  • Ендоскопске операције на трикуспидном ушћу – “port-access” хирургија
  • Ендоскопске операције атријалног септалног дефекта (ASD) – “port-access” хирургија
  • Минимална горња стернотомија за хирургију аортног или митралног ушћа
  • Предња десна миниторакотомија за хирургију аортног залистка
  • Ендоскопско скидање графтова у бајпасс хирургијаи (вена са ноге и артерија радиалис са руке)

Упутство за болеснике

Опште информације о раду:

Радно време: 08 -15 часова радним раднима

Потребна докукментација: Не разликује се од документације за стандардне кардиохируршке интервенције.

Контакт

Телефон:

  • Call centar Института Дедиње 011 3601 700

Факс:

Емејл: